[fusion_title size=”2″ content_align=”left” style_type=”default” sep_color=”” margin_top=”” margin_bottom=”” class=”” id=””]הר ציון[/fusion_title][fusion_text]מתנשא לגובה 765 מטרים מעל פני הים ובפסגתו שוכן על פי מסורת עממית קברו של דוד המלך. בתקופה הביזנטית החלו לקרוא לגבעה המערבית של ירושלים הקדומה בשם הר ציון, אך מן המקורות עולה כי הר ציון הוא דווקא כינויו של הר המוריה (מלכים ב’, פרק י”ט; מיכה פרק ד’; תהילים פרק מ”ח ועוד). בשלהי ימי בית המקדש הראשון נכלל הר ציון והאזור שמצפון לו בתוך חומת העיר וכינויו המקראי היה “המשנֵה”. בימי בית המקדש השני התגוררה במקום האריסטוקרטיה הירושלמית – בעיקר משפחות כהונה – והוא נקרא “העיר העליונה”.[/fusion_text]
0 0 vote
Article Rating