[fusion_title size=”2″ content_align=”left” style_type=”default” sep_color=”” margin_top=”” margin_bottom=”” class=”” id=””]הרובע היהודי[/fusion_title][fusion_text]מאז חורבן בית המקדש השני נדד הישוב היהודי במקומות שונים בירושלים העתיקה, עד שלפני כ-600 שנה נקבע מושבו באזור זה. בתחילה התגוררו ברובע רק מספר משפחות, אך ברבות השנים עלה מספרן, עד שבאמצע המאה ה-19 נאלצו רבים מיהודי העיר העתיקה לקבוע את משכנם ברבעים אחרים מחוסר מקום. עם היציאה מהחומות בשנת 1860 חל כרסום במעמדו ובחשיבותו של הרובע היהודי, ואוכלוסייתו הלכה והתדלדלה, עד נפילתו בידי הירדנים בשנת 1948. במשך 19 שנים היה הרובע היהודי ריק מתושביו היהודים, אך הוא שב ואוכלס לאחר מלחמת ששת הימים.[/fusion_text]
0 0 vote
Article Rating