[fusion_text]
  • שם פרטי ומשפחה של הנפטר כאן המקום להכניס תארים
  • צלם תמונת קבר
  • דייק את מיקומי
  • היעזר במפה לסמן את מקום הקבר
  • שם פרטי של הנפטר
  • שם משפחה של הנפטר
  • מלל מצבה - חשוב !
  • אחרי העלה של בכרטיס נפטר יהיה אפשר להוסיף עוד פרטים בתגובה

  •  
[/fusion_text]
0 0 votes
דירוג מאמרים