קברי צדיקים חלק ב

[fusion_title size=”2″ content_align=”left” style_type=”default” sep_color=”” margin_top=”” margin_bottom=”” class=”” id=””]מסלול קברי צדיקים חלקת הנביאים[/fusion_title]

הרב אברהם יצחק קוק:

נעלה בכביש מהמרכז מידע ונפנה שמאלה ל”מעלה כוהנים” בסוף העלייה נפנה ימינה ונכנס בשער השני נמשיך בשביל דרומה נראה מולנו גדר שחורה נמוכה, כ-5 קברים מצפון לפינת הגדר נמצא הקבר.

הרב צבי יהודה קוק:

נעלה בכביש מהמרכז מידע ונפנה שמאלה ל”מעלה כוהנים” בסוף העלייה נפנה ימינה ונכנס בשער השני נמשיך בשביל דרומה נראה מולנו גדר שחורה נמוכה, כ-5 קברים מצפון לפינת הגדר נמצא הקבר.

הרב אברהם אלקנה שפירא:

נעלה בכביש מהמרכז מידע ונפנה שמאלה ל”מעלה כוהנים” בסוף העלייה נפנה ימינה ונכנס בשער השני נמשיך בשביל דרומה נראה מולנו גדר שחורה נמוכה, כ-5 קברים מצפון לפינת הגדר נמצא הקבר.

הרב גורן:

נעלה בכביש מהמרכז מידע ונפנה שמאלה ל”מעלה כוהנים” בסוף העלייה נפנה ימינה ונכנס בשער השני נמשיך בשביל דרומה נראה מולנו גדר שחורה נמוכה, שלוש שורות מתחת הפינה של הגדר וקצת צפונה נראה 4 קברים צמודים של הרב הנזיר ואשתו ושל הרב גורן ואשתו.

הרב הנזיר:

נעלה בכביש מהמרכז מידע ונפנה שמאלה ל”מעלה כוהנים” בסוף העלייה נפנה ימינה ונכנס בשער השני נמשיך בשביל דרומה נראה מולנו גדר שחורה נמוכה, שלוש שורות מתחת הפינה של הגדר וקצת צפונה נראה 4 קברים צמודים של הרב הנזיר ואשתו ושל הרב גורן ואשתו.

הרב לופיאן:

נעלה בכביש מהמרכז מידע ונפנה שמאלה ל”מעלה כוהנים” בסוף העלייה נפנה ימינה ונכנס בשער השני נרד ימינה ונלך בשביל לאורך הגדר שתוחמת את החלקה ממערב עד שמצד ימין נראה שני מצבות ישנות מעגלות צמודות, של שלמה והדסה צוקרמן. 4 שורות מעלינו נמצא הקבר שעל הצד שפונה אלינו נראה מתקן להדלקת נרות קטן.

הרב דוד יונגרייז:

נעלה בכביש מהמרכז מידע ונפנה שמאלה ל”מעלה כוהנים” בסוף העלייה נפנה ימינה ונכנס בשער השני נרד ימינה ונלך בשביל לאורך הגדר שתוחמת את החלקה ממערב עד שנראה משמאלנו קבר מוגבה קצת עם כיתוב שפונה אלינו ‘מרת רבקה שפירא’ שני שורת מעליה נמצא הקבר.

הרב ברוידא:

נעלה בכביש מהמרכז מידע ונפנה שמאלה ל”מעלה כוהנים” בסוף העלייה נפנה ימינה ונכנס בשער השני נרד ימינה ונלך בשביל לאורך הגדר שתוחמת את החלקה ממערב עד שנראה מעלינו גדר שחורה נמוכה שמקבילה לנו ממזרח (החלקה בין שני הגדרות זו חלקת רבני חברון), נמשיך בשביל וקצת אחרי שנעלה מדרגה נראה משמאלינו מצבה גבוהה של ‘מרת יענטא מלמן’, שני שורות מעליה נמצא הקבר.

הרב אפשטיין:

נעלה בכביש מהמרכז מידע ונפנה שמאלה ל”מעלה כוהנים” בסוף העלייה נפנה ימינה ונכנס בשער השני נרד ימינה ונלך בשביל לאורך הגדר שתוחמת את החלקה ממערב עד שנראה מעלינו גדר שחורה נמוכה שמקבילה לנו ממזרח (החלקה בין שני הגדרות זו חלקת רבני חברון), נמשיך בשביל וקצת אחרי שנעלה מדרגה נראה משמאלינו מצבה גבוהה של ‘מרת יענטא מלמן’, שני שורות מעליה נמצא הקבר של הרב ברוידא ומשמאלה נמצא הקבר של הרב אפשטיין.

הרב פינקל:

נעלה בכביש מהמרכז מידע ונפנה שמאלה ל”מעלה כוהנים” בסוף העלייה נפנה ימינה ונכנס בשער השני נרד ימינה ונלך בשביל לאורך הגדר שתוחמת את החלקה ממערב עד שנראה מעלינו גדר שחורה נמוכה שמקבילה לנו ממזרח (החלקה בין שני הגדרות זו חלקת רבני חברון), נמשיך בשביל וקצת אחרי שנעלה מדרגה נראה משמאלינו מצבה גבוהה של ‘מרת יענטא מלמן’, שני שורות מעליה נמצא הקבר של הרב בורידא שני קברים מימין לנמצא הקבר.

הרב סרנא:

נעלה בכביש מהמרכז מידע ונפנה שמאלה ל”מעלה כוהנים” בסוף העלייה נפנה ימינה ונכנס בשער השני נרד ימינה נלך בשביל לאורך הגדר שתוחמת את החלקה ממערב עד שנראה מעלינו גדר שחורה נמוכה שמקבילה לנו ממזרח (החלקה בין שני הגדרות זו חלקת רבני חברון), נמשיך בשביל וקצת אחרי שנעלה מדרגה נראה מימננו קבר מוגבה של ‘הרב נחום כהן לוין’ שי שורות מעל ושני מצבות ימינה נמצא הקבר.

הרב הוטנר:

נעלה בכביש מהמרכז מידע ונפנה שמאלה ל”מעלה כוהנים” בסוף העלייה נפנה ימינה ונכנס בשער השני נרד ימינה נלך בשביל לאורך הגדר שתוחמת את החלקה ממערב עד שנראה מעלינו גדר שחורה נמוכה שמקבילה לנו ממזרח (החלקה בין שני הגדרות זו חלקת רבני חברון), נמשיך בשביל עד שהוא מסתיים, 3 שורות מעלינו נמצא הקבר.

הרב גרוסברד:

נעלה בכביש מהמרכז מידע ונפנה שמאלה ל”מעלה כוהנים” בסוף העלייה נפנה ימינה ונכנס בשער השני נרד ימינה נלך בשביל לאורך הגדר שתוחמת את החלקה ממערב עד שנראה מעלינו גדר שחורה נמוכה שמקבילה לנו ממזרח (החלקה בין שני הגדרות זו חלקת רבני חברון), נמשיך בשביל עד שהוא מסתיים, הקבר מימין.

הרב מאיר חדש:

נעלה בכביש מהמרכז מידע ונפנה שמאלה ל”מעלה כוהנים” בסוף העלייה נפנה ימינה ונכנס בשער השני נרד ימינה ונלך בשביל לאורך הגדר שתוחמת את החלקה ממערב עד שנראה מעלינו גדר שחורה נמוכה שמקבילה לנו ממזרח (החלקה בין שני הגדרות זו חלקת רבני חברון), נמשיך בשביל וקצת אחרי שנעלה מדרגה נראה משמאלינו מצבה גבוהה של ‘מרת יענטא מלמן’, שני שורות מעליה נמצא הקבר של הרב בורידא, שני שורות מעליו נראה כתובת “מרן המשגיח”, לידו קבורה אשתו הרבנית ‘צביה חדש’.

הרב שלמה מן ההר:

נעלה בכביש מהמרכז מידע ונפנה שמאלה ל”מעלה כוהנים” בסוף העלייה נפנה ימינה ונכנס בשער השני נמשיך ישר בשביל עד שנגיע לגדר שחורה נמוכה מולנו נעלה מקביל לגדר עד שנראה שלושה קברים עם כיפה עגולה של משפחת נוביק, שורה מעל ומעט צפונה נמצא הקבר.

הרב ישראל זאב גוסטמן:

נעלה בכביש מהמרכז מידע ונפנה שמאלה ל”מעלה כוהנים” בסוף העלייה נפנה ימינה ונכנס בשער השני נמשיך ישר בשביל עד שנגיע לשביל שמגיע ממזרח נעלה בו אחרי המדרגות נגיעה לחלקה שתחומה בגדר שחורה ממערב נלך דרומה עד סוף החלקה בשורה הרביעית מלמטה נמצא הקבר.

ברקת ראובן:

נעלה בכביש מהמרכז מידע ונפנה שמאלה ל”מעלה כוהנים” בסוף העלייה נפנה ימינה ונכנס בשער השני נמשיך ישר בשביל עד שנגיע לשביל שמגיע ממזרח נעלה בו עד שנראה משמאל חלקה מגודרת ושלט של הועד להנצחת החיל נכנס בשער ומימין לרחבת הטקסים נראה שני מצבות של ראובן ברקת ואשתו.

האדמו”ר מלעלוב:

נעלה מהמרכז מידע בדרך יריחו, בכיכר שמאלה למגרש חניה, נכנס בשער ונלך צפונה בשביל צמוד לחומה, בסוף החומה נראה בפינה מצבה גבוהה ולבנה של ‘הרב שמעון נתן נטע מלעלוב’.

הרב יגל:

נעלה מהמרכז מידע בדרך יריחו, בכיכר שמאלה למגרש חניה, נכנס בשער ונלך צפונה בשביל צמוד לחומה, נמשיך צפונה ונראה ממזרח לנו עמוד חשמל בתוך חלקת הקברים, שלוש מצבות מדרום לעמוד נמצא הקבר.

 

0 0 votes
דירוג מאמרים
הירשם
הודע על
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

שתפו:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

תוכן עניינים

חפש קבר

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט