שברי המצבה של “החכם השלם המקובל האלוקי יצחק קופייו”

מאת: מרדכי מוטולה לא בכל יום מזדמן לאתר ולמצוא קבר ישן נושן בהר הזיתים. כל שכן קבר של אדם המתואר כהחכם השלם. בודאי לא החכם השלם המקובל האלקי. ואם נמצא שברים של מצבה שכזאת, לא ברור שנדע היכן להניח אותה, מכיון שפנקסי פרנס שבידינו מתחילים משנת תרי”ג בלבד. כך שסיפור כזה הוא די נדיר. אבל היום זה קרה. יותר נכון הוא התחיל לפני כחודש במסגרת ביקור קצרצר בהר הזיתים, על מנת לאתר קבר שצאצאים ביקשו לאתרו. צילמתי תמונה של המקום. ורק כשחזרתי לביתי והסתכלתי בתמונה ראיתי למרבה הכאב שבר מצבה זרוק ועליו כיתוב בכתב יפה וגדול החכם השלם המ. מובן ששבר מצבה כזה שובר את הלב, ראשית על הרס קבר אותו תלמיד חכם. וגם על כך שאיננו יודעים גם מיהו. ולאן הוא שייך. אך היום בבוקר, כשר’ משה היקר ירד לשטח, לבדיקה חוזרת של מספר מצבות באיזור ההוא. הפניתי את תשומת ליבו לשבר המצבה הנזכר. וגם הוא נאנח. אך לאחר מספר שניות, הוא ננער, הוא ביקש מהפועל להפוך את שבר מצבה נוסף שהיה מוטל לא רחוק, כי נראה לו שסוג האבן והעובי מתאימים זה לזה. ואכן, 2 השברים הרכיבו לנו את הכיתוב מ”ק החכם השלם המקובל האלקי ר’ יצחק קופייו. – ממש השלמת פאזל בדיקה קצרה העלתה שמצבתו מובאת בספר תולדות חכמי ירושלים, [תוך טעות קטנה, שם הוא כתוב בשם קופיני]. נסיון שעשינו למצוא איזכור אגבי למצבת הרב, העלה פירות נאים. מצבת הרב אוזכרה אגב רישום … המשך לקרוא שברי המצבה של “החכם השלם המקובל האלוקי יצחק קופייו”