[fusion_title size=”2″ content_align=”left” style_type=”default” sep_color=”” margin_top=”” margin_bottom=”” class=”” id=””]בעקבות אחרוני הנקברים בהר הזיתים במלחמת השחרור[/fusion_title]

ב- 29 בנובמבר 1947 נתקבלה באו”ם ההחלטה על חלוקת הארץ. למחרת קבלת ההחלטה, החלו הערבים בהתקפות על היישוב היהודי ואלו לא פסחו על בית הקברות היהודי הנמצא בלב הישוב הערבי שבהר הזיתים. ירושלים הייתה תחת מצור, ההלוויות יצאו מהעיר רק פעמיים בשבוע, הן נערכו במהירות ללא קרובי משפחה, בליווי אבטחה של אנשי ה”הגנה” והבריטים, וכמעט בכל הלוויה היו תקריות אש. בסיורנו נפקוד את קבריהם של ראשוני חללי מלחמת העצמאות – מלווי השיירות  ומגני העיר ירושלים, שספור חייהם ומותם הוא סיפורה של העיר הנצורה.
חלקות הר הזיתים לחלקות

בהמשך לסדרת הסיורים “חמישי בהר הזיתים” השבוע (כב תמוז 28/7) תעביר את הסיור המדריכה שרה ברנע.

הסיור מוקדש  ללוחמיה אזרחיה ומגיניה של העיר ירושלים שמצאו את מותם בין התאריכים 29 לנובמבר שנת  הי1947 – 25 לפברואר 1948 היום בו נסגר בית הקברות בהר הזיתים. חללים אלו לא זכו ללוויה, ראויה, הם נקברו בחטף, בליווי משמר בריטי ללא קרובי משפחה ובמשך 19 שנה לבני משפחתם לא ניתן לפקוד את קברם בבית הקברות שהיה נתון תחת שליטה ירדנית.

הסיור  יתקיים בחלקת ירושלים, בחלקה בה קבורים אזרחים וחיילים .

נפקוד את קברם של חללי ‘שיירת העשרה,’ חללי ‘שיירת הרטוב’ וחללי השיירות שהובילו אספקה לירושלים הנצורה. כמו כן  נפקד את קבריהם של אנשי ההגנה שהגנו על שכונות העיר ונפלו על משמרתם וספור חייהם ומותם הוא סיפורה של העיר הנצורה

0 0 votes
דירוג מאמרים