[fusion_title size=”2″ content_align=”left” style_type=”default” sep_color=”” margin_top=”” margin_bottom=”” class=”” id=””]חלק ב’ אתר הסינון והעבודה בו[/fusion_title]

מאת: גבריאל ברקאי ויצחק צוויג

אתר הסינון נמצא על מדרון הר הזיתים, בגן לאומי עמק צורים, מאחורי בניין מלון פאלאס לשעבר (המשמש כיום בית יולדות), ולרגלי האוניברסיטה העברית בהר הצופים. המתקנים של אתר הסינון הורחבו, ונבנה מקום נאות להרצאות מבוא למתנדבים המגיעים לעבודת הסינון. סככת הסינון הוגדלה, והיא מכוסה בחורף בחממה של יריעות פלסטיק, ובקיץ בסככת צל. מספר עמדות הסינון הוגדל, והוא עומד כיום על 34 ,תוך כוונה להגיע לחמישים עמדות. ליד כל עמדה יכולים לעבוד שלושה אנשים בעת ובעונה אחת. באתר קיים משרד לפעולות הרישום והמנהלה, וכן הוצבה במקום מכולת מחסן.

העפר עובר תחילה סינון יבש, ידני או מכאני, ולאחר מכן עובר למסננות עם מסגרות עץ ורשת פלסטית בעלת רווחים של 4 מ“מ. העבודה נעשית כמקודם על ידי שטיפה תחת זרם מים, לאחר השריית העפר במים בדליים. השריית העפר והניפוי הרטוב מפרידים את הממצאים מן העפר והבוץ שדבקו בהם. העפר שהועבר מרח‘ הנביאים (מתחם מ.ע.צ הישן

[להלן]), עבר מיון מכאני, שהפריד את העפר מן האבנים. עבודת הסינון מלווה פיקוח קפדני של ארכיאולוגים, ונאסף כל ממצא שנוצר על ידי האדם, ששימש אותו, או שמעיד על סביבתו. הפריטים ממויינים לפי חומרים: חרסים, חפצי מתכת, חפצי זכוכית, עצמות בעלי- חיים, אבנים מעובדות וקוביות פסיפס. הממצאים עוברים שטיפה וכמה שלבי מיון, ולאחר מכן הם עוברים רישום ממוחשב.

אל אתר הסינון הועברו בשלב הראשון )נובמבר 2004 )כשבעים משאיות של עפר מנחל קדרון. בסוף אוקטובר 2005 הועברו משם עוד תשע משאיות. בחודש אוגוסט 2006 העברנו אל אתר הסינון שלושים וארבע משאיות עפר נוספות ממתחם מ.ע.צ הישן שברחוב הנביאים. העברה זו כללה את כל העפר שנשמר שם. העפר הגיע בשעתו למתחם מ.ע.צ בהוראת רשות העתיקות חודשים אחדים לאחר שפונה מהר הבית לנחל קדרון. פינוי העפר ממתחם זה נעשה לאחר שהמקום נמכר ליזם פרטי שהחל בפינוי העפר מן המקום לצורך בנייה.

העברת העפר ממתחם מ.ע.צ לאתר הסינון, נעשתה אף היא בהשגחה של נציגי רשות העתיקות. הסתבר שהעפר ממתחם מ.ע.צ עורבב בכמות ניכרת של פסולת מודרנית על ידי אנשי החברה הלאומית לדרכים (שירשה את מ.ע.צ), דבר שחייב אותנו למאמץ מיוחד של הפרדת הפסולת מן החומר שמקורו מהר הבית (איור 2).

איור 2 .העפר ממתחם מ.ע.צ הישן ברחוב הנביאים לאחר שהועבר למתחם פרוייקט הסינון. ניתן לראות את כמויות האשפה הרבות

איור 2 .העפר ממתחם מ.ע.צ הישן ברחוב הנביאים לאחר שהועבר למתחם פרוייקט הסינון. ניתן לראות את כמויות האשפה הרבות

בסוף מרץ 2007 הועברו מנחל קדרון כ-178 משאיות נוספות עם עפר, כחלק מן העבודות להכשרת האזור לגן לאומי (איור 3).

איור 3 .הובלת עפר הר הבית מנחל קדרון אל הגן הלאומי ’עמק צורים‘, במסגרת פיתוח בגזרת ’עמק המלך‘ בנחל קדרון

איור 3 .הובלת עפר הר הבית מנחל קדרון אל הגן הלאומי ’עמק צורים‘, במסגרת פיתוח בגזרת ’עמק המלך‘ בנחל קדרון

כל ערימות העפר שהועברו סומנו ומוספרו, ונרשם מקורן המדוייק בנחל קדרון. בנחל קדרון נותרה עוד כמות גדולה מאד של עפר (כמאה משאיות לערך) מהר הבית שעדיין לא הועבר לעמק צורים. העברת העפר מנחל קדרון לוותה גם בחפירה של כמה חתכים, על מנת ללמוד את היקפן, עומקן ואופיין של ערימות העפר.

העפר שהועבר ממתחם מ.ע.צ סומן בקידומת T ,ואילו ערימות העפר שהועברו מהערמה העיקרית בנחל קדרון סומנו בקידומת K.

עבודת הסינון נמשכת באופן רצוף, שישה ימים בשבוע ובמשך כל עונות השנה. במקביל לעבודת הסינון, הוחל בתהליך הכנת הממצאים לפירסומם הסופי בסיוע של צוות מומחים.

למעבר לחלק ג’

0 0 vote
Article Rating