[fusion_title size=”2″ content_align=”left” style_type=”default” sep_color=”” margin_top=”” margin_bottom=”” class=”” id=””]חדשות המיפוי[/fusion_title] פרוייקט המיפוי נמשך במלוא המרץ ע”י הצוות של מרכז המידע הר הזיתים. נכון לרגע זה באתר כבר מופיעים כ-27000 קברים במאגר לפי חלקות הבאות:
• ח”ק לועד העדה הגאורגית
• ח”ק לאירגון הקהילות יוצאי צפון אפריקה
• ח”ק קהילת ירושלים
• ח”ק לועד עולי משהד
• ח”ק לקהילת אפגינסטן
• בית העלמין לעדת הפרסים
• חלקה ד’ של ח”ק של כולל חיבת ירושלים לעדת גליציה
• חלקה ג’ של כולל ווהלין
• גוש הנביאים וגוש אמצעי 4 לח”ק הראשית והכללית
• חלקות הצור וחלקת ראס אל עמוד של ח”ק האחידה לעדת הספרדים
• חלקת הרבנים וגוש ד’ לח”ק של כולל חב”ד
במהלך החודש תמוז נוספו חלקות חדשות למאגר: גוש חדש 2 של ח”ק הראשית והכללית, חלקה פרטית שלא שייכת לשום עדה או ח”ק ובית העלמין של ח”ק לעדת הבבלים בירושלים.
היסטוריה לא פשוטה יש לחלקת הבבלים. לאורך כל הדורות ליהודי בבל לא היו מוסדות עצמאיים ולא היה בית עלמין נפרד, אלא הם היו חלק מהעדה הספרדית בירושלים ונקברו בחלקות של ח”ק הספרדית. אך במשך השנים ולאחר שמספר יהודי בבל בירושלים גדל בהתמדה, בשנת תרמ”ח (1888) נוסד ועד עולי בבל, אך גם הועד הזה תפקד כחלק של עדת הספרדים. בתמורה לכל התרומות הרבות שקיבל ועד העדה הספרדית מיהודי בבל, דאג ועד העדה ספרדית לענייני חינוך, עזרה לעניים ואף לקבורה של יהודי בבל. עם הזמן רבו המחלוקות ובי”א ניסן תר”צ (1930),עם פירסום של מאמר “אסיפת מחאה” ב”הארץ” ע”י ועד העדה הבבלית נגד ועד העדה הספרדית, המחלוקת הפכה לגלויה. הדברים המשיכו להידרדר עד, שועד העדה הבבלית החליט להתנתק לגמרי בנושא הקבורה מהעדה הספרדית ולרכוש שטח קבורה משלו. כבר בכ”ו כסלו תרצ”א (16/10/1930) פורסם קול קורא אל יוצאי בבל בא”י ובו מודעה על כך שנרכש שטח בהר הזיתים מכולל בוכרים לטובת בית העלמין של העדה הבבלית. בהמשך הופיעה פניה שוועד העדה זקוק לתרומות בסך 300 לירות א”י לשם השלמת העיסקה “ועוד סכום בערך 160 לא”י לשם הוצאות לבנין גדר סביב האדמה הזו”. למרות שהאדמה נרכשה והתרומות החלו להגיע, רק בי”ט כסלו תש”א (19/12/1940) נוסד “ועד ח”ק לעדת הבבלים בירושלים”. הסיבה העיקרית, לפי מחברי דו”ח המיוחד מטעם העדה הבבלית, היא המחלוקות מבית ומחוץ ופקפוקים בתוך הועד “כי לא ימצאו אנשים מוכשרים מתוך העדה אשר יוכלו להמשיך במפעל הזה ולנהל אותו לתועלת הרבים”.
עם השנים נקברו בחלקה הזאת רבים מיהודי בבל ובני עדות אחרות, רבני העדה וגדולי ישראל כמו הרב סלמאן חוגי עבודי, הרב יעקב מוצפי,הרב שאול דוד חי מועלם ועוד.
כשמגיעים לחלקה, הדבר הראשון הבולט בשטח הוא מבנה אבן קטן שבנוי כחלק מהקיר. זהו אהלו של הרב פתיה. הרב יהודה בן ר’ משה ישועה פתיה, נולד בבגדד בשנת תרי”ט, למד בבית המדרש בית זילכה, אצל רבי עבדאלה סומך והוסמך על ידו להוראה בגיל שבע עשרה שנה. למרות שהיה בקי בתורת הנגלה ושימש כראש ישיבה בבית זילכה, עיקר פרסומו היה בתורת הקבלה והנסתר. בן עשרים וחמש שנה היה בכותבו את ספרו הראשון בתורת הסוד, “יין הרקח”. ספרו המפורסם ביותר הינו “בית לחם יהודה” שהוא פירוש על ספר עץ חיים לרבי חיים ויטאל, תלמיד האר”י. נודע היה בסיפורי מופתים, הוצאת דיבוקים ופתרון חלומות. בשנת תרצ”ה עלה סופית לארץ ישראל לאחר מספר נסיונות קודמים, בהם נאלץ לשוב לבבל עקב מצבו הבריאותי. לא רק הרב פתיה שאף להגיע לארץ בכל נפשו ומאודו. בתוך אהלו, על לוח אבן, הונצחו שמותיהם של רבני בבל שנפטרו בנכר. כל פעולתם ושאיפתם הייתה מופנית אל העליה לארץ והם עודדו את בני קהילתם לעשות זאת, אך הם עצמם לא זכו לחונן את אדמת הקודש. אחד מתלמידיו המובהקים של הרב פתיה הרב סולימאן מוצפי זצ”ל, שחיבר תפילה נרגשת למען שלמות הארץ. הרב יהודה פתיה נחשב לאחד מעמודי התווך של עולם הקבלה בדור האחרון כאשר נינו, הרב דוד בצרי, משמש כראש ישיבת המקובלים “נהר שלום”. הרב פתיה נפטר בכ”ז אב תש”ב (10/08/1942).
אתם מוזמנים לעבור בין השמות, לעדכן פרטים שידועים לכם על הנפטרים ואנו נעמוד לרשותכם על כל הערה ובקשה.
0 0 vote
Article Rating