[fusion_title size=”2″ content_align=”left” style_type=”default” sep_color=”” margin_top=”” margin_bottom=”” class=”” id=””]החודש בהר הזיתים- אלול[/fusion_title] בחודש האחרון אירעו מספר התפתחויות חשובות בהר הזיתים. ראשית ברצוננו לבשר על המשך החשיפה של חלקת תלמידי הגר”א. החודש זכינו לחשיפה של קבר רבי סעדיה בן נתן נטע ורבי שלמה זלמן שפירא. רבי סעדיה היה מהתלמידים המקורבים ביותר להגר”א בשלוש עשרה שנותיו האחרונות. הוא יסד את ‘קלויז הגר”א’ והיה ממנהיגי העלייה לארץ של תלמידי הגר”א. הוא עצמו הוביל את השיירה השנייה של העולים שהגיעה לצפת בשנת תקס”ט. הגילוי של קבר רבי סעדיה עורר גלים רבים בקרב הציבור ובתקשורת. בעקבות הגילוי הנ”ל, הגיע לפקוד את קברו יושב ראש הכנסת רובי ריבלין.קבר נוסף שהתגלה הוא קבר של רבי שלמה זלמן שפירא. רש”ז שפירא היה ממנהיגי כולל הפרושים. הוא ורבי שלמה זלמן צורף פעלו ביחד נמרצות לביטול החובות הישנים של האשכנזים בירושלים ולהשגת פירמאן לבניית בית כנסת “החורבה”.
בחודש אב התקיימו שתי אזכרות חשובות – אזכרה לרב יצחק ניסים, ראשל”צ והרב הראשי לישראל ואזכרה לחללי תרפ”ט.
גם נושא הביטחון מקבל את המענה הראוי. בימים אלה החלו לסייר סביב בית העלמין בהר הזיתים ניידות נוספות של חברת האבטחה “מודיעין אזרחי”. הפעלת הניידות יחד עם מוקד האבטחה ממומנת ע”י משרד השיכון. הסיורים מתבצעים 24 שעות ביממה. זאת בנוסף לניידת האבטחה של ח”ק הראשית והכללית, שכבר פועלת במקום כבר כמה שנים. בנוסף, פרוייקט מצלמות האבטחה החל לקרום עור וגידים, וכבר החלו עבודות תשתית ברחבי האזור. העבודה על המצלמות משתלבת בתוך הפיתוח של נחל קידרון, המהווה חלק מהשביל התיירותי “שביל ירושלים”.
גם בפרוייקט המיפוי ישנה התקדמות ניכרת. בימים הקרובים יופיעו באתר כל החלקות של כולל פולין. כולל פולין מאחד בתוכו את רוב החסידויות של פולין: גור, מוזיץ, אפטא וכו’. המצבות של האדמו”רים נראות מרחוק ועל כל אחת כתוב את הסיפור של השושלת החסידית של האדמו”ר. אדמו”רי גור זכו אף למערה מפוארת, שרבים מגיעים לפקוד אותה מידי יום.
לעומת הפאר של מצבות האדמו”רים, הניצבות בעיקר בחלקה ורשה ב’, שוכנת לה ממול חלקה ורשה ג’.
חלקת ורשה ג’ שוכנת בפינה הדרום מזרחית של בית העלמין בהר הזיתים. חלקה קטנה זו (קצת יותר מ-800 קברים) שוכנת אל מול חלקת ורשה ב’ ומערת גור. שלא כאחותה המפורסמת בזכות האדמו”רים הרבים הטמונים בה, החלקה ורשה ג’ מתבלטת בצניעותה. רובן ככולן של מצבות החלקה בנויות בפשטות, אולם אין בעובדה זאת להעיד על גודל הנפטרים – האנשים שמאחורי המצבות…
אחד ומיוחד מבין הקבורים בחלקה, אברך כמשמעו אב בתורה ונפטר צעיר לימים, הרי הוא הרב מרדכי יהודה פרום. הרב פרום נולד בחודש שבט שנת תרפ”ח בעיר פיוטריקוב אשר בפולניה לאביו הרב החסיד נפתלי יצחק, מחשובי חסידי גור. בקטנותו עלה ארצה עם בני משפחתו. ראשית לימודיו היה בישיבות נובהרדוק בתל אביב ובבני ברק שם זכה ללמוד מרבי יעקב קנייבסקי, בעל ה”קהילות יעקב”. סמוך למלחמת השחרור עלה לירושלים והחל ללמוד בישיבת מרכז הרב, תוך כדי השתתפות פעילה במאבק על שחרור הארץ. מתוך לימודיו בישיבה עלה להיות כלשון מצבתו “חתנא דבי נשיאה” – הרב פרום התחתן עם צפורה, בתו של מנהל הישיבה הרב שלום נתן רענן שהיה חתנו של הראי”ה קוק (וכך בכיתוב המצבה רמזו להיותו חתן של חתן). עוד בהיותו צעיר לימים, מינוהו לר”מ עבור התלמידים הצעירים בישיבה ושיעוריו נודעו ברהיטותם ובהסברה בהירה. את למדנותו ניתן לראות בספריו על ספר החינוך, ושיעוריו בגמרא ובהלכה. לדאבון לב בני ישיבת מרכז הרב חודש בלבד לאחר פטירת הרב “הנזיר”, בכ”ח באלול תשל”ב ליוו התלמידים את תקוות העתיד של ישיבתם אל קצה החלקה. דמות אחת מחלקת החיים הצנועה העולה בימים אלו לאתרנו.
0 0 vote
Article Rating