[fusion_title size=”2″ content_align=”left” style_type=”default” sep_color=”” margin_top=”” margin_bottom=”” class=”” id=””]גלרית תמונות הילולת אור החיים תש”ע[/fusion_title]

רבי חיים אבן עטר נפטר בירושלים ונטמן בקברו ט”ו בתמוז ה’תק”ג (1743). במלחמת העצמאות עבר השטח שבו הקבר לשליטת ירדן. בהסכם שביתת הנשק עם ירדן שנחתם ב-3 באפריל 1949 נקבע שישראלים יוכלו לפקוד את המקומות הקדושים בהם קבר אור החיים אך השלטון הירדני לא כיבד את החלק הזה בהסכם‏

[2] וכניסת מתפללים יהודים נמנעה לחלוטין. בזמן השלטון הירדני בהר הזיתים עסק טרקטור ביישור האזור של הקבר. הטרקטור הרס את הקברים שמשמאל לקבר וכשהגיע לקבר עצמו התהפך לוואדי והנהג נהרג. לאחר מספר ניסיונות נוספים שהסתיימו בכישלון, השתכנעו הערבים בקדושת הקבר והעבודות הופסקו‏[3] במלחמת ששת הימים עבר השטח שבו הקבר לידי ישראל, ומאז מתאפשרת הגעת מתפללים יהודים ללא הגבלה. (ויקיפדיה)

הילולת אור החיים תש"ע

ריקודים על הציון

הילולת אור החיים תש"ע

הילולת אור החיים תש”ע

הילולת אור החיים תש"ע

מרכז המידע בהילולה

הילולת אור החיים תש"ע

ברכת מרכז המידע

הילולת אור החיים תש"ע

הילולת אור החיים תש”ע

הילולת אור החיים תש"ע

הילולת אור החיים תש”ע

הילולת אור החיים תש"ע

על הציון

הילולת אור החיים תש"ע

הילולת אור החיים תש”ע

הילולת אור החיים תש"ע

בתפילה

הילולת אור החיים תש"ע

הילולת אור החיים תש”ע

הילולת אור החיים תש"ע

הילולת אור החיים תש”ע

הילולת אור החיים תש"ע

הילולת אור החיים תש”ע

הילולת אור החיים תש"ע

הילולת אור החי