[fusion_title size=”2″ content_align=”left” style_type=”default” sep_color=”” margin_top=”” margin_bottom=”” class=”” id=””]הושענא רבה תשע”ז מעל פסגת הר הזיתים[/fusion_title][fusion_text]

וכשהיו ישראל חוגגים את חג הסוכות בהר הזתים היו חונים בהר מחנות מחנותאוהבים אלו את אלו ומברכין אלו את אלו. והמינים חונים נגדם כשני חשיפי עזים, והיו הרבנים מוציאים ספר תורה ומחרימין שמות המינין בפניהם, והם שותקים כמו כלבים אלמים לא יוכלו לנבוח.
(ר’ אברהם בן דוד, ספר הקבלה, בתוך: א’ נייבויער, סדר החכמים וקורות הימים, אוקספורד תרמ”ח, עמ’ 79.)

הושענא רבה בהר הזיתים

הושענא רבה בהר הזיתים

הושענא רבה בהר הזיתים

הושענא רבה בהר הזיתים

 

הושענא רבה בהר הזיתים

הושענא רבה בהר הזיתים

הושענא רבה בהר הזיתים

הושענא רבה בהר הזיתים

 

הושענא רבה בהר הזיתים

הושענא רבה בהר הזיתים

 

הושענא רבה בהר הזיתים

הושענא רבה בהר הזיתים

 

הושענא רבה בהר הזיתים

מלון שבע הקשתות

 

הושענא רבה בהר הזיתים

הושענא רבה בהר הזיתים

הושענא רבה בהר הזיתים

הושענא רבה בהר הזיתים

 

הושענא רבה בהר הזיתים

הושענא רבה בהר הזיתים

 

הושענא רבה בהר הזיתים

סיור מנגן

 

הושענא רבה בהר הזיתים

הושענא רבה בהר הזיתים

 

בתפילת שחרית

בתפילת שחרית

שידור חי תפילת שחרית

0 0 vote
Article Rating