להיות מבניה ובבוניה

מאת: אהרן אפשטיין

 

במסגרת העבודה במרכז המידע אנו מבצעים מיפוי ועדכון  מידע של הקברים בהר הזיתים באתר.

רק כדי לסבר את האוזן, מדובר בסך של כ-150000 קברים (!) וכפרוייקט מיוחד אנחנו יושבים מדי יום ומעדכנים את כל הכרטיסים של הנפטרים באותו יום.
מה שכיף בעבודה הזו שמדי פעם צץ לו פרט קטן שמצביע על כך שהנפטר הינו דמות מעניינת. היום היה זה רב אליהו לנדא בן נינו של הגר”א מוילנא (היה ידוע בכינויו ‘נכד הגר”א’) על המצבה ראיתי שהוא נפטר ביום שבו נולד.
בגמרא מסכת קידושין (לח ע”א) נאמר שצדיקים נפטרים ביום הולדתם: “הקב”ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחדש לחדש שנאמר (שמות כג, כו) את מספר ימיך אמלא”
אז הלכתי לגגל קצת ומצאתי ערך ויקיפדיה על שמו:

http://bit.ly/2uA78Lh

נכד הגר”א הוא דמות מרשימה והיה מאוהבי הארץ ומיישביה:

במסגרת העבודה החדשה שלי אני מבצע מיפוי ועדכון של הקברים בהר הזיתים באתר ייעודי שהקמנו למטרה הזו. https://mountofolives.co.il/he/ רק כדי לסבר את האוזן, מדובר בסך של כ-150000 קברים (!) וכפרוייקט מיוחד אנחנו מאתרים ומעדכנים את כל הכרטיסים של הנפטרים באותו יום. מה שכיף בעבודה הזו שמדי פעם צץ לו פרט קטן שמצביע על כך שהנפטר הינו דמות מעניינת. היום היה זה רב אליהו לנדא בן נינו של הגר"א מוילנא (היה ידוע בכינויו 'נכד הגר"א') על המצבה ראיתי שהוא נפטר ביום שבו נולד. בגמרא מסכת קידושין (לח ע"א) נאמר שצדיקים נפטרים ביום הולדתם: "הקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחדש לחדש שנאמר (שמות כג, כו) את מספר ימיך אמלא" אז הלכתי לגגל קצת ומצאתי ערך ויקיפדיה על שמו: http://bit.ly/2uA78Lh הוא היה מאוהבי הארץ ומיישביה: "בקיץ 1904 נסע לווילנה להשתטח על קבר הגר"א ולבקר את בית מדרשו. נתקבל בכבוד גדול על ידי הרבנים וחשובי העדה בווילנה ובשאר קהילות ישראל שבליטא, שם פגש את גדולי ורבני אותו הדור, בווילנה, בוורשה ובערים אחרות. במהלך הביקור הציעו לו כיסא רבנות בווילנה. אך הוא ויתר על הכבוד והחיים הנוחים שבהצעה זאת, והעדיף לחזור לארץ ישראל וחזר לעמלו בירושלים". ההיסטוריון של ירושלים פנחס גרייבסקי שכתב עליו אז רשימה סיים אותה במילים אלו "בא יבוא אליהו לציון ברנה, ולירושלים בשמחת עולם להיות מבניה ובבוניה ושלום רב לאהבי תורתיך. ואליהו אכן חזר.."

“בקיץ 1904 נסע לווילנה להשתטח על קבר הגר”א ולבקר את בית מדרשו. נתקבל בכבוד גדול על ידי הרבנים וחשובי העדה בווילנה ובשאר קהילות ישראל שבליטא, שם פגש את גדולי ורבני אותו הדור, בווילנה, בוורשה ובערים אחרות. במהלך הביקור הציעו לו כיסא רבנות בווילנה. אך הוא ויתר על הכבוד והחיים הנוחים שבהצעה זאת, והעדיף לחזור לארץ ישראל וחזר לעמלו בירושלים”.

ההיסטוריון של ירושלים פנחס גרייבסקי שכתב עליו אז רשימה סיים אותה במילים אלו
“בא יבוא אליהו לציון ברנה, ולירושלים בשמחת עולם להיות מבניה ובבוניה ושלום רב לאהבי תורתיך. ואליהו אכן חזר..”

 

0 0 vote
Article Rating