[fusion_title margin_top=”” margin_bottom=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” size=”1″ content_align=”left” style_type=”default” sep_color=””]

אותר קברו של מיכאל מזרחי

[/fusion_title]

אחרי 69 שנה עלו בני משפחת מיכאל מזרחי וסיפרו את סיפרו

oבא מיכאל נרצח לפני 69 שנים בבוקר י”ב באדר, תש”ח, 22 לפברואר ,1948 בפיצוץ המחריד ברחוב בן יהודה בירושלים. הוא, ועוד 57 איש ואישה, נרצחו על ידי אותם
בריטים אשר כשנה קודם לכן, ב-1947, גרשו ניצולי שואה על האונייה אקסודוס, מחופי ארץ ישראל בחזרה לגרמניה.
לא הכרתי את סבא מיכאל שעל שמו אני נקרא. במשך השנים שאלתי את אבא ע”ה על סבא מיכאל ועל מאורעות התקופה בכלל, ואותו יום בפרט.
“בבוקר אותו היום, סיפר לי אבא, לאחר תפילת שחרית, הלך מיכאל ברחוב בן יהודה בדרכו לחנות תנובה הסמוכה. כאשר ראה את שראה, והבין את שעומד להתחולל, עבר בין הבתים להעיר אנשים משנתם, להזהירם, ולעודדם למצוא מחסה ומקלט. כאשר יצא מאחד הבניינים, נורה ונהרג.
ואיפה היית אתה באותו בוקר? שאלתי
ואיך נדע לך את שקרה?

“בזמן הפיצוץ הייתי בבית משפחת סבא בן ציון, במקור ברוך שגם שם, כמו בכל רחבי העיר, נשמעו הדי הפיצוץ הנוראי,  אחרי הפיצוץ נתבקשתי להגיע בדחיפות לרחוב בן יהודה
כשהגעתי, ראיתי עשרות גופות מכוסות וביניהן זיהיתי את אבי”

כל פעם שאבא סיפר לי על קורות י”ב באדר תש”ח, שמעתי בקולו את העצב וראיתי בעיני את הצער. ובמיוחד, על שלא ידע את מקום קבורתו של אביו ועל שלא יכול היה לעלות לקברו ולומר קדיש

“מיד אחר שזיהיתי את אבי הודעתי למחותני בן ציון פרנס ובנו משה, שהיו אמונים במשך דורות על עסקי הקבורה בהר הזיתים, שאבי בין ההרוגים. הם אכן הגיעו מהר, והביאוהו
לקבורה בהר הזיתים”,

אבא ביקש להצטרף אליהם אך היה מנוע מכיוון שמנהג בירושלים שאין הבן עולה לקבורת אביו אלא לאחר השבעה”. ואולם, לאחר השבעה, ובמשך 19 שנים, כבר אי אפשר היה לעלות להר הזיתים. לאחר מלחמת ששת הימים הלכתי עם אבא כמה פעמים להר הזיתים כחלק מניסיונותיו החוזרים לאתר את מקום קבורת אביו. בדרך היינו עוברים בין גיא בן הינום לשכונת שמעא, ואבא היה מראה לי את המקום בו נרצח דודו יצחק, אחיו של סבא מיכאל, בידי פורעים ערביים, בשנת 1936.
אבא וקרובי משפחה נוספים ניסו במשך השנים, מאז איחוד העיר ב- 1967, לאחר את מקום קבורת אביהם אך למרבה האכזבה ניסיונותיהם לא צלחו. סבא בן-ציון ודוד משה פרנס, שטיפלו בקבורת סבא מיכאל, נפטרו עוד לפני מלחמת ששת הימים ומידע ישיר ומהימן מהם כבר לא ניתן היה לקבל. בן 58 היה סבא מיכאל כאשר נרצח בערב חג הפורים, תש”ח. היום, ערב יום פטירת אבא ע’יה בחג הפורים לפני 4 שנים, אנחנו זוכים למלא את משאלתו ושל כל המשפחה, לחלוק כבוד אחרון לסבא מיכאל מזרחי, זכרונו לברכה.

 

קבר מיכאל מזרחי

בני המשפחה על קיברו

מרדכי מוטלה מספר אודות האיתור הקבר עלפי פנקסי פרנס שהגיע לידו רק בשנים  האחרונות וזה לשונו

מיכאל מזרחי היה שען במקצועו, נהרג בפיגוע שהיה ברחוב בן יהודה בחודש אדר שנת תש”ח אז נהרגו 57 יהודים מקצתם נקברו בהר הזיתים. על קברי הנקברים בהר באותם חדשים לא הוקמו מצבות, מפני שהם נקברו סמוך לנפילת ההר בידי הירדנים, כשלמעשה הקבורה האחרונה בהר הזיתים התקיימה בט”ו אדר א’ תש”ח.
על מיכאל מזרחי הי”ד נאמר שהוא נקבר במקום ברזני מצד שמאל, וקרוב גדר אשכנזים לשמאל שרה אלחדיף, וסמוך רגלי שמואל ב’ יוסף. מכיון שהמיקום סמוך רגלי יכול להתפרש לשתי כיוונים, מן הכורח למצוא את מקום קבורת שרה אלחדיף, מכיון שאין מצבה גם על שמה של שרה פניתי לתיאור מקום קבורתה [מיום יב חשון תש”ח] והוא כדלהלן: בוראק מקום סאדיס, קרוב ראש מר בעלה. על בעלה חכם יצחק אלחדיף שנפטר בט’ באב תר”צ נאמר בורק מעלה, נגד אשכנזים, קרוב אברהם ברזאני, בשורה חיים שלמה כהן משמאל, ולשמאל מזל אלמנת חיים שלמה כהן, לרגלי הילד יאודה אברהם כהן. מזל אלמ’ ח’ חיים כהן [דהן] שנפטרה בכ’ אדר א’ תרס”ח נאמר שהיא לשמאל מר בעלה.
אכן קבריהם של מזל אלמ’ חיים שלמה כהן, ובעלה, וכן קברו של ר’ יצחק אלחדיף קיימים בשטח בדיוק מירבי. ממילא סמוך ראשו, לכיוון קברו של שמואל ב’ יוסף סופיאלי, שם קברה של אשתו שרה ולידה ממש הוא מקום קבורתו של הקדוש מיכאל מזרחי הי”ד.

לכרטיס קבר מיכאל מזרחי

 

 

0 0 vote
Article Rating