נקברו ב כח לחודש אלול

מסננים

יצחק לוי

By |2018-02-09T04:36:25+02:00יום ראשון,12 פברואר , 2017|תגיות: |

אור זרוע לצדיק ירא וסר מרע מ'ק היקר הנכבד כהר יצחק ב' שמואל הלוי נע נפ' בש'ט מן העולם ביום כ'ח טבת שנת התרסה ליצירה תנצבה מעיר בראג'ה

יצחק עקריש

By |2018-02-09T08:26:20+02:00יום ראשון,12 פברואר , 2017|תגיות: |

וי לארעא דישראל דחסר גברא רבה מר דיינא המדוכה ביסורין עסיק באורייתא תדיראי חסיד אי עניו הרב המופלא בעל ס' קרית ארבע כמוהר יצחק עקריש זלהה נתבקש בישי של מעל יום כח לח אלול ש תרמו תנצבה

מיכאל

By |2018-02-09T00:23:30+02:00יום שלישי,7 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ איש נכבד נדיב לב ר' מיכאל בר' בנימין נטע ליפשיץ מביאליסטוק שהלה בפתח תקוה ביום א' כח כסחו תרעג תנצבה

עמרם יוסף

By |2018-02-09T00:04:20+02:00יום שלישי,7 פברואר , 2017|תגיות: |

מ"ק שכריתי בחיים ר' עמרם יוסף ב' הרב הגאון ר' משה נחום וואלרשטיין הרב הגאון הצדיק דרים באורייתא תדירא הנ"ל נפ' ליל ש"ק כ"ח טבת שנת שבת תנצבה

רבקה

By |2018-02-08T22:51:42+02:00יום שלישי,7 פברואר , 2017|תגיות: |

ועתה אני בחברתם המצבה היא מצבת רבקה בר' ברוך מסובאלק בקברי אשר כריתי וחצבתו חצבי מרום תשואות חן צללו אזני בדברתי עם המרום ברוך אל עליון אשר הביאני להשכיבני בין הצדיקים והצדיקות ובאדמת קלפפ נפשי בשנת תרסו ביום כ"ה לח' תשרי אשיב דלו עני להמחזיר נשמות להחזיר נשמתו טהורה לקץ הימין בין נשמות טהורות להזכירני תנצבה

דוד

By |2018-02-09T08:48:48+02:00יום שלישי,7 פברואר , 2017|תגיות: |

פנ מר דוד הן הלב העיברי נבר הג הק מהו הילל לש אברוקק ק' אמנע צל נפטר בשבת חנוכה כח כסלו תרעו תנצבה

מרים לא ידוע

By |2018-02-09T08:45:35+02:00יום שלישי,7 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ ציון אשת חייל מקור מחצבתה קודש מגזע צדיקים רב פעלה במצות הכנסת אורחים ילדיה גדלה לתורת ה' תמימים מנעוריה ביראת ה' היתה תמים זכרה הטוב לצאצאיה להקים לעולמים צדקתה פה נחקקים מ' מרים בת הה"צ מה"ו מרדכי צבי ז"ל י"נ בטהרה ונקברה בכבוד עש"ק כ"ח מרחשון חר"פ למ"ק ת,נ,צ,ב"ה שם אימה מאטל המצבה שוקמה בתשמ"א ע"י נכדה בד"ר יצחק צבי קליין נ"י

חיים לא ידוע

By |2018-02-09T08:43:57+02:00יום שלישי,7 פברואר , 2017|תגיות: |

פנ' המרת לב כל רואיו חראת ה' האיר פניו ידיו פרש לכל קוראיו מופלג בתורה ישר במעשיו זאת תהי' לנו למזכרת לכה שנים נטל עטרת מהו חיים בן צארטל ז"ל נפטר כ'ח תמוז תרע'ח ת'נ'צ'ב'ה

משה שקאלו

By |2018-02-08T10:20:32+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ בעלי אבינו סבנו ואחינו משה שקאלו ז"ל בן רחל ועזרא ע"ה למרות הנסיבות הקשות קיים את משפחתו במסירות ובאהבה נולד בירושלים י"ז בטבת ה'ת"ש נלב"ע ביסורים בערש"ק כ"ח בניסן ה'תשע"ב ת.נ.צ.ב.ה.

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט