נקברו ב יז לחודש אדר

מסננים

מסעודה דהן

By |2018-02-09T08:26:34+02:00יום ראשון,12 פברואר , 2017|תגיות: |

אל מלא רחמים הוא יתמלא רחמים על נ'רן של האשה הנפטרת בקצור ימים ושנים שלא ראתה שמחה מימיה אחרי יסורין קשים ומרים כל ימיה מסעודה בת ה'ח השלם ר' דוד דהן נ'ע יום י'ז כסלו תר'ף תנצ'ב'ה

מזל טוב לא ידוע

By |2018-02-09T08:07:30+02:00יום ראשון,12 פברואר , 2017|תגיות: |

עלי הר הזתים שכבת עלי אדמה אולם נפשך התמימה עלת שמימה שם עם .. כחירי אל. הני ומני רוח ...ר החמה שבעתים לה אור זרוח מזל טוב די מרדכי ב שמואל נ'ע יום יז אדר ב תרנז

יעקב אשכנזי

By |2018-02-09T08:19:50+02:00יום ראשון,12 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הנדיב רודף שלום וצדקה ר' יעקב אשכנזי זצ"ל בן סול נלב"ע ביום רביעי י"ז בשבט התשל"ח "פי צדיק יהגה חכמה ולשונו תדבר משפט" תהלים ל"ז ל' תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט