משפחת הלוי

מסננים

אהרן הלוי

By |2018-02-09T05:01:46+02:00יום ראשון,12 פברואר , 2017|Tags: |

מ'ק הישיש ונשוא פנים בא באנשים משכי.. ..וא אהרן הלוי תנצבה ...ו בן .. אושר משה והרץ .. הה לא רב .. ראשים ..ית מנוחתו כבוד ביום ש.. לח' כסלו משנת התקפה ליצירה..

לוי הלוי

By |2018-02-09T02:10:16+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ לומד וקובע עיתים לתורה יומם וליל ונשא ונתן באמונה בעסקיו ירא אלקים וחינך בני לתורת י'י בנה חורבה מחורבות ירושלם עיר השגב נשא עיניו וציפה לישועה ובנין אפריון ידו הנדיבה פתוחה לחזק החינוך הישיבתי רודף צדקה וחסד ליתום וחשוכי אור מיסד תיקון כרת ותיקון חצות קיימ יראוך עם שמש תפלתי הוקיר חכמים ורבנן הגדיל תורה והאדירה וקנאת קדושת השבת וירושלם בוערת בלבו מיקירי ירושלם המדוכא ביסורים ר' לוי הלוי נ"ע בן ר' ירמיהו ושרה נ"ע מסר נשמתו לבוראו בליל שני ה' שבט התש"ל יום תענית הדיבור העולמי תנצב"ה

By |2018-02-09T00:38:49+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

פה נקברה האשה הזקנה הצדיקה והחשובה מרת חיה אשת למורנו הרב רבי צדוק הלוי זל וישבה פה עיר הקודש נג שנה ושבה לעולמה ביום ב לח טבת ש תרלה לפה עיר הקודש תנצבה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט