מסננים

עזריאל אשר לא ידוע

By |2018-02-05T22:49:38+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ'נ איש ישר וחכם הר עזריאל אשר בהרב ר שלום יהודא מקאמניץ ליט' שהיה משמש אצל הבדג בחורבת ר' יהודה החסיד יותר מעשרים וחמש שנ'ה נפטר ביום כב תשרי תרצב תנצבה

אהובה ליבעמן

By |2018-02-05T22:01:00+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ ילידת ירושלים עיה"ק עסקה בחסד ובצדקה רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה מרת אהובה ליבעמן ז"ל בת ישראל בנימין לובטקין ז"ל נלב"ע כ"ב טבת תשנ"ו תנצב"ה

שרה הורביץ Sarah Horwitz

By |2017-02-02T19:53:32+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

ץ"מה אעידך מה אדמה לך הבת ירושלים" (איכה) פ"נ עדינת הנפש ילידת ירושלים וממגיניה במצור תש"ח מורה בבתי-ספר עבריים ות"ת בעיר ניו-יורק וסביבתה יותר מארבעים שנה מרת שרה בת הרב חיים שלום ויענטיל הורביץ ע"ה אלפי תלמידיה בלמודי התורה והיהדות הם אות ומופת למפעל חייה המבורך נפטרה ביום ה' י"ט טבת תשס"ב והובאה למנוחות בעש"ק תנצב"ה

יטל חיה לוינגר

By |2018-02-05T13:12:24+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ מרת יטל חיה לוינגר ע"ה בת מהו"ר מנחם מענדל ז"ל אשת הרבני מהו"ר מרדכי הלוי לאוי"ט אשה חשובה וצנועה במעשיה ותעש בחפץ כפיה עברה שלשלת ארוכה של יסורים מחמת המציק בנעוריה בשואה בנתה עם בעלה החשוב בית נאוה בישראל לשם ולתפארת נפטרה ז' אדר תשנ"ג ש"א מ' רחל מלכה ע"ה תנצב"ה וכאן המקום להציב שם ושארית להוריה החשובים שנספו בשואה עקד'ה בשנת תש"ד אביה הר' מנחם מענדל בה"ר מרדכי יהודה הי"ד אמה מ' רחל מלכה בת ר' משה יצחק הי"ד בצום י"ז בתמוז

מרדכי שפירא

By |2018-02-08T18:36:03+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ אבינו הרב הגדול בתורה אהוב הבריות מרן ר' מרדכי בן הרב שלמה שפירא זצ"ל עבד מקוה"ק אב"ד דעיר קליוקוביץ רוסיה נפטר בן ע"ד כ כסלו תש"ז תנצב"ה לזכר אשתו הרבנית צפורה בת הרב הצדיק ר' שלמה אהרן נפטרה בת פ"א ב' תשרי תשי"ד תנצב"ה

משה ברגר

By |2018-02-09T08:25:12+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ אבינו וסבנו היקר באדם מחבב ומוקיר רבנן תומך במוסדות תורה בכל מאודו ובסבר פנים יפות גומל חסד עם כל אדם בגופו ובממונו אוהב את הבריות ואהוב על כל ידידיו ר' משה ב"ר שמואל ברגר ז"ל מישקוליץ-ת"א נלב"ע ליל ד' י' כסליו תשל"ד תנצב"ה

שלמה פישר

By |2018-02-09T09:54:23+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש תם וישר נצר משפחה נכבדה אוהב תורה ולומדיה ותומך מוסדותיה שלמה בן ר' חיים דוד פישר ז"ל שש במצות הבורא לקיימה ולשמרה למד וקבע עיתים ושיעורים לתורה מקמץ לצרכיו ופיזר נתן לאביונים הולך לפניו צדקו ונשמתו בגנזי מעונים נלב"ע בשם טוב עש"ק כ"ד שבט ה'תנש"א תנצב"ה

שרה ארליך

By |2018-02-08T23:26:38+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ אמנו וסבתנו היקרה האשה החשובה והצנועה מרת שרה ע"ה ארליך הת הרה"ח ר' דוד מאיר זצ"ל שו"ב בעיר דוידהורודוק נכדת הרה"צ רב יום טוב שמחה זצ"ל הרב מלאהישעו ממקורביו של אדמו"ר בעל בית אהרן מקארלין זי"ע עשתה צדקה וחסד כל חייה זכתה לראות דורות שלשים ורבעים עוסקים בתורה ובמצוות נלב"ע ב' סיון תשנ"ג תנצב"ה

By |2018-02-09T00:38:49+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

פה נקברה האשה הזקנה הצדיקה והחשובה מרת חיה אשת למורנו הרב רבי צדוק הלוי זל וישבה פה עיר הקודש נג שנה ושבה לעולמה ביום ב לח טבת ש תרלה לפה עיר הקודש תנצבה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט