מסננים

יצחק אברהם משה טווערסקי

By |2018-02-08T18:37:34+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרה"צ חסיד ועניו מוהר"ר יצחק אברהם משה זצללה"ה בהרה"צ מוהר"ר דוד יעקב זצללה"ה טווערסקי מקורסטשוב נכד הבעש"ט הק' זי"ע ומגזע המגיד הק' מטשערנאביל ובניו הצה"ק מוהר"ר משה מקורסטשוב ומוהר"ר אברהם מטריסק ומוהר"ר יצחק מסקוירא זי"ע נבג"מ ובשמם נקרא נ' י"ט תשרי ליל שב"ק חוה"מ סוכות ש' תשמ"ב תנצב"ה

שרה לא ידוע

By |2018-02-08T18:34:16+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פנ האשה החשובה הצדקניות המפורסמת בגמח מ' שרה בת הרב ר זאב אלמנת הרב יהודא ליב מקארין נפטרה יום א יא לחודש אייר ש תרמב תנצבה

שפרה לא ידוע

By |2018-02-08T18:18:50+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרבנית הצדיקת אשת חיל רבת פעלים מרת שפרה נ"ע בת אדמו"ר הרב הצדיק הקדוש מוהר"ר אברהם יהושע העשיל זצללה"ה מסקוירא נלב"ע א' דר"ח אלול תש"ג תנצב"ה

חוה בת ציון טווערסקי

By |2018-02-08T18:17:33+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרבנית הצדקנית אשת חיל רבת פעלים מרת חוה בת ציון ע"ה טווערסקי בת הרה"ק מוהר"ר דוד אהרן זצללה"ה מז'וריק - טוריסק אשת יבלחט"א הרה"צ מוה"ר אברהם יהושע העשיל שליט"א אדמו"ר ממאכניווקע נלב"ע יום א' ג' אלול ה'תשמ"ו לפ"ג עמדה לימין בעלה בימי גלות ועברה בנפש מסורה תנצב"ה

חיה חוה לאה וינברג

By |2018-02-08T18:17:21+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה הכשרה הצנועה והצדקנית יראת ה' היא תתהלל מרת חיה חוה לאה ע"ה בת הרה"צ מוה"ר זאב זללה"ה באדמו"ר הרה"צ מוהר"ר יוחנן זצללה"ה מראחמיסטריווקא אשת הר"ר חיים יצחק אייזיק וינברג יבדלחט"א מגזע הבעש"ט הק' והצדיקים הק' לבית טשערנאביל ועוד צדיקים וקדושים מצוקי ארץ זיע"א נפטרה בשם טוב ל' שבט אדר"ח אדר תשס"ד תנצב"ה

גיטל הגר

By |2018-02-08T18:10:36+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה הצ' מרת גיטל ע"ה בת ר' שניאור פייביש הלוי ז"ל אשת ר' שלום פרידל הגר ז"ל גמלה חסדים בגופה ובממונה ילדיה חינכה לתורה בכל אונה טבת לב ושופעת אהבה בהליכותיה לעולם לא נשכח זכרה ונועם מדותיה נלב"ע כ"ה סיון תשל"ה תנצב"ה

שלום פרידל הגר

By |2018-02-08T18:09:55+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ איש תם וישר מו"ה ר' שלום פרידל ב"ר נח ז"ל הגר מצ'רנוביץ - ת"א שמו הטוב נודע בשערים לגומל חסד ומכניס אורחים במאור פנים וקיבל יסורים מבלי התאונן רבות בשנים מאתנו זכרו לא ימוש כל הימים הסתופף בצל רבוה"ק מויז'ניץ וסדיגורה זי"ע נלב"ע י"ג טבת תשל"ה תנצב"ה -לזכר עולם- אביו ר' נח ב"ר מאיר נ' י"ט חשון אמו בילה לאה ב"ר שלום פרידל נ' כ"ו תשרי אחיו ר' יצחק ב"ר נח נ' ט' חשון בגלות טרנסדניסטר הי"ד

פייגא לא ידוע

By |2018-02-09T08:30:21+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פה האשה הצנועה מרת פיגא ע'ה בת הרב הצדיק מו'ה יחיאל ארי' של. הרב הצדיק בעהמ ספר לדיטימודון זל נכד הבעשט ונכד הרב הצדיק ר נחמן זצלהה הארידיקער נ יט אלול תרלב תנצבה

רוחמה פראדל לדרמן

By |2018-02-09T08:12:11+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אשה תמימה וחסודה עזר נאמן לבעלה רוחמה פראדל ע"ה לדרמן בת ר' ישראל צבי ז"ל תרמה ספרי תורה וארונות קדש לבתי מדרשות ולישיבות בירושלים ובבני ברק נלב"ע י"א אלול תשמ"א תנצב"ה

יחיאל מרדכי לדרמן

By |2018-02-09T08:11:18+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ איש תם וישר רודף צדקה וחסד ר' יחיאל מרדכי ב"ר שמואל יהודה זללה"ה לדרמן אשר הקים ביהכנ"ס חזון איש והיכל ישיבת בית מאיר בבני ברק נלב"ע ו' עש"ק ז"ך סיון תשכ"ט תנצב"ה

משה צבי ניימן

By |2018-02-09T08:09:25+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו לא הוה פסק פומיה מגירסא הקים דורות ישרים תופשי תורה ולומדיה ר' משה צבי בן ר' יהודא לייביש ז"ל ניימן שהלך לעולמו כ"א בכסלו תשל"ד בירושלים עיה"ק נולד בפולין תרנ"ט גלה לטורונטו בקנדה תרפ"ח ועלה לארץ הקודש בשנת תשכ"ח תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט