מסננים

משה קורמן

By |2018-02-06T07:12:03+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אבינו איש תם וישר עסק כל ימיו בצדקה וחסד ומסר נפשו להצלת ילדי ישראל לתורה הר"ר משה ב"ר נח ז"ל קורמן נלב"ע כ"ב תמוז ה'תשמ"ח תנצב"ה

חנה חיינה ברכה ויגאליק

By |2018-02-05T23:37:05+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|תגיות: |

כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון פ"נ הכבודה והחשובה רבת החסד מרת חנה חיינה ברכה ויגאליק בת הר מרדכי גוטשטין ז"ל נלב"ע י' אדר תש"י אשת הר' יעקב פסח ויגאליק בהרה"ג ליפא מאיר ז"ל שנלב"ע ט"ז טבת תש"ז ונקבר בהר הזיתים תנצב"ה

זאב זקס

By |2018-02-05T23:36:13+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|תגיות: |

פ'נ הרב הגדול בתורה וביראה עסקן במצות בעמדט נדיב לב מו'ה זאב בהרב הצדיק ר' יצחק מרדכי זקס ז'ל נפטר כד טבת תרצב תנצבה

שרה פת

By |2018-02-05T23:27:29+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ המהוללה בנשים שרה בת הרב הצדיק ר' עקיבא רובינשטין אשת העסקן הנודע לתהלה הרב ר' ליפא פת זצ"ל מביליסטוק נ' ה' אדר תרצ"ז

אברהם משה המבורגר

By |2018-02-05T23:25:05+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ נפש זכה וטהורה שוקד על דלתות התורה כל ימי חייו ביסורים עבד את בוראו ביראה הר"ר אברהם משה בהר"ר חיים יצחק נחום זצ"ל המבורגר נלב"ע בשם טוב ביום שבת קודש י"ג לחודש אייר תשע"ב תנצב"ה

אברהם בנימין מנדלסון

By |2018-02-05T23:22:53+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|

פ"נ יקירנו עטרת ראשנו החזן ר' אברהם בנימין בהר"ר מרדכי שלמה מנדלסון יליד ירושלים רב פעלים וגומל חסדים לנצרכים ונזקקים נעים הליכות ורוח הבריות והמקום נוחה הימנו שרת בקודש כל ימיו ועסק בצרכי צבור באמונה למעלה מחמשים שנה בקהלות שונות בארה"ב נפטר כ"ט טבת תשמ"ג תנצב"ה

רבקה פרוידא לוין

By |2018-02-05T23:17:59+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|תגיות: |

פ'נ נפש יקרה כל ימיה עסקה בצדקה וגמ'ח ובפרט עם לומדי תורה מתוך צער ויסורים הצדקת המפורסמת בשם טוב מרת רבקה ברוידא בת הרב ר אברהם זל נלבע כב אלול תרפג תנצבה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט