נקברו ב כה לחודש שבט

מסננים

מנחם מענדיל רוטנער

By |2016-12-26T12:57:58+02:00יום שני,26 דצמבר , 2016|

פ"נ איש יקר רוח הרה"ח המפואר הדריך את בניו בדרכי התורה יראה וחסידות מו"ה מנחם מענדיל רוטנער ז"ל בן הרה"ח וכו' מו"ה בנימין אלטר ז"ל מוואשארעלי יצ"ו נכד הגה"ק בעל מראה יחזקאל זצ"ל נפטר כ"ה שבט תשכ"ט תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט