נקברו ב כג לחודש טבת

מסננים

נחום לאבקאווסקי

By |2017-01-02T14:02:25+02:00יום שני,2 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרה"ח התמים ר' נחום הלוי ז"ל ב"ר ישראל ב"ר דוד הלוי ז"ל לאבקאווסקי מחשובי התמימים מקושר לכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ואחריו יבלח"ט לכ"ק אדמו"ר שליט"א עבד במסנ"פ בישיבת תומכי תמימים ברוסי' ואח"כ בצרפת מהדר במצות עלתה נשמתן השמימה לאחר יסורים ממושכים ביום כ"ג לחודש טבת שנת ה' תשמ"ב אחיו של הרה"ח התמים ר' דוד הלוי ז"ל תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט