נקברו ב כב לחודש סיון

מסננים

דינה טיטלבוים

By |2016-12-20T13:24:49+02:00יום שלישי,20 דצמבר , 2016|Tags: |

פ"נ הצדקת רבת החסד דינה בת ר' יהודה ליב גליברמן זצ"ל אשת הרב יעקב יצחק הלוי טיטלבוים זצ"ל אמם של הרבנית חוה'לה הורוביץ ז"ל והרב אהרן טיטלבוים זצ"ל נלב"ע באבה כ"ב סיון תרע"ז ת'נ'צ'ב'ה'

חנה גיססינגער

By |2016-12-20T13:10:59+02:00יום שלישי,20 דצמבר , 2016|Tags: |

פ"נ האשה הצנועה והיקרה מרת חנה בת ישראל יעקב ע"ה למשפחת גיססינגער אשת חיל בטח בה לב בעלה בדקדוק ובמסירות שמשה אותו עד למעלה בנחת ובנועם נאמרו כל דברי' לא בקשה דבר לעצמה כל ימי' מסרה נפשה לחנך כל בני משפחתה נאמנים לה' ית' ולתורתו הקדושה ולתפארת בישראל זכתה להעמיד דורות שלושה נלב"ע עם כניסת שבת קודש כ"ב סיון תשמ"ז לפ"ק תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט