נקברו ב י לחודש אדר

מסננים

ישראל יצחק זלמנוב

By |2017-07-04T13:49:09+02:00יום ראשון,1 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ ר' ישראל יצחק ב"ר שמואל ע"ה שו"ב זלמנוב למד בישיבת תומכי תמימים ת"א מראשוני כפר חב"ד עסק כל ימיו בצרכי צבור באמונה נלב"ע בליל ש"ק י' אדר א' התשמ"א תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט