נקברו ב יז לחודש טבת

מסננים

אהרן משה לא ידוע

By |2017-01-01T10:41:55+03:00יום ראשון,1 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרב הצדיק הקדוש עובד ה' מנעוריו החזיר הרבה נפשות ישראל בתשובה שלמה ובתפלתו ועבודתו הלהיב לבבות ישראל לאביהם שבשמים מרן אהרן משה זצללה"ה כ"ק אדמו"ר מחוסט מחבר ספר "פרח שושן" על המאמר מרדכי בן הרב הקדוש מרן שמואל שמעלקי זצללה"ה מחוסט בן הרב הקדוש האלקי מרן ישראל יעקב זצללה"ה מחוסט בן הרב הקדוש האלקי מרן מרדכי זצללה"ה מנדבורנא נכד הצה"ק מפרעמישלאן, ראפשיץ מעליץ, קרני ראם ועוד נפטר בשיבה טובה ועלה למרום ביום י"ז טבת תשנ"א לפ"ק תנצב"ה

אהרן משה לייפער מחוסט

By |2019-08-08T12:47:58+03:00יום רביעי,28 דצמבר , 2016|Tags: |

פ"נ הרב הצדיק הקדוש עובד ה' מנעוריו החזיר הרבה נפשות ישראל בתשובה שלמה ובתפלתו ועבודתו הלהיב לבבות ישראל לאביהם שבשמים מרן אהרן משה זצללה"ה כ"ק אדמו"ר מחוסט מחבר ספר "פרח שושן" על המאמר מרדכי בן הרב הקדוש מרן שמואל שמעלקי זצללה"ה מחוסט בן הרב הקדוש האלקי מרן ישראל יעקב זצללה"ה מחוסט בן הרב הקדוש האלקי מרן מרדכי זצללה"ה מנדבורנא נכד הצה"ק מפרעמישלאן, ראפשיץ מעליץ, קרני ראם ועוד נפטר בשיבה טובה ועלה למרום ביום י"ז טבת תשנ"א לפ"ק תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט