נקברו ב יד לחודש כסלו

מסננים

יעקב בן צבי

By |2017-01-04T10:59:08+02:00יום רביעי,4 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש תם וישר מוקיר ורחים רבנן הרה"ח ר' יעקב בן הרה"ח ר' אייזיק צבי ומרת חנה חי' בן צבי (מושקוביץ) מגזע המוכיח מפולנאה ור' ישראל חריף מתלמידי הבעש"ט נ"ע קשור בעבותות אהבה במשך עשרות בשנים לכ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש נלב"ע י"ד כסלו תשנ"ג תנצב"ה

יעקב בן צבי

By |2017-01-04T10:58:26+02:00יום רביעי,4 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש תם וישר מוקיר ורחים רבנן הרה"ח ר' יעקב בן הרה"ח ר' אייזיק צבי ומרת חנה חי' בן צבי (מושקוביץ) מגזע המוכיח מפולנאה ור' ישראל חריף מתלמידי הבעש"ט נ"ע קשור בעבותות אהבה במשך עשרות בשנים לכ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש נלב"ע י"ד כסלו תשנ"ג תנצב"ה

ישראל אונגאר

By |2016-12-20T13:56:31+02:00יום שלישי,20 דצמבר , 2016|Tags: |

פ"נ המנוח היקר והנעלה נדיב לב ואיש חסד אוהב ומוקיר תורה מחסידי הוסיאטין ר' ישראל ב"ר יוסף אונגאר ז"ל נין ונכד להרה"ק רבי זושא מהאליעב זצ"ל הקדיש מהונו ורכושו לבנין בית ישראל ושרה אונגאר תלמוד תורה דחסידי רוזין בעיה"ק ירושלים ת"ו נלב"ע י"ד כסלו תשל"ז לפ"ק תהה נשמתו צרורה בצרור החיים

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט