נקברו ב יב לחודש טבת

מסננים

חסיה רבקה לאה גוטליב

By |2016-12-26T12:51:58+02:00יום שני,26 דצמבר , 2016|

פ"נ האשה הדגולה והחשובה רבת המעשים מגזע אראלים ותרשישים כומלת חסד בגופה ובממונה בעזרה וסיוע לאלמנות ויתומים ונדכאי לב בעין טובה ורוח נדיבה מסרה נפשה למצוות כיבוד אב ואם מרת חסיה רבקה לאה ע"ה בת הגה"ח רבי יעקב חנניה ברנשטיין זצ"ל בנו"מ חנה ע"ה אשת חיל עטרת בעלה הגה"ח רבי ישראל מאיר שליט"א גוטליב נו"נ לרבותינו הקוה"ט מליז'ענסק, קארלין סטולין, לעלוב, זלאטשוב, פרמישלאן, והיהודי הק' מפשיסחא ולמעלה בקודש זי"א נלב"ע בשם טוב בעש"ק פר' ויחי י"ב טבת תשס"ח תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט