נקברו ב טז לחודש טבת

מסננים

אסתר בילה ליס

By |2017-01-04T10:55:07+02:00יום רביעי,4 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ אשה יראת אלקים ועושה חסד הרבנית הצדקנית מרת אסתר בילה בת ר' יעקב שלמה ז"ל נפטרה ביום ש"ק ט"ז טבת תש"מ אשת הרה"ח התמים ר' חיים מאיר ב'ר' אהרן אליעזר ליס תלמיד ישיבת תומכי תמימים דליובאוויטש ממקושרי כק אדמו"ר הרשב ובנו כ ק אדמור ר הר' - צנע נבג מ ששימש משגיח בישיבת תו"ת ברוסטוב ואח"כ משפיע בישיבת תו"ת כורשה נפטר ו' טבת תש"ב ומ"כ בסמרקנד תנצב"ה

אסתר בילה ליס

By |2017-01-04T10:54:42+02:00יום רביעי,4 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ אשה יראת אלקים ועושה חסד הרבנית הצדקנית מרת אסתר בילה בת ר' יעקב שלמה ז"ל נפטרה ביום ש"ק ט"ז טבת תש"מ אשת הרה"ח התמים ר' חיים מאיר ב'ר' אהרן אליעזר ליס תלמיד ישיבת תומכי תמימים דליובאוויטש ממקושרי כק אדמו"ר הרשב ובנו כ ק אדמור ר הר' - צנע נבג מ ששימש משגיח בישיבת תו"ת ברוסטוב ואח"כ משפיע בישיבת תו"ת כורשה נפטר ו' טבת תש"ב ומ"כ בסמרקנד תנצב"ה

בן ציון שניאורסאהן

By |2017-01-02T14:19:56+02:00יום שני,2 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ הוו"ח אי"א נו"מ בעל מדות תרומיות והצנע לכת עם ה' התמים הרב בן ציון שניאורסאהן בן כ"ק הרה"ח עובד ה' באמת ובתמימות ומצוין במעשים טובים בנש"ק הרב אברהם נפטר ביום חמישי בשבת ט"ז לחודש טבת התשל"ז ליצירה ת'נ'צב'ה'

חנה ראזענבוים

By |2016-12-20T13:53:07+02:00יום שלישי,20 דצמבר , 2016|Tags: |

פ"נ הרבנית הצדקנית המפורסמת אשה יראת ה' היא תתהלל כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון אשת חיל עטרת בעלה נצר מגזע קדושים וטהורים מרת חנה ראזענבוים ע"ה בת הרהגה"צ המפו' מוהר"ר נתן דוד הכהן הולנדר זצוקללה"ה אבדק"ק אמסאנא - פולין נכדת הרה"ק מאפטא - בארדיטשוב פרמישלאן - בעש"ט הק' ולמעלה בקודש זיע"א אשת הרר כ"ק מרן הרהגה"צ המפורסם מוהר"ר יצחק אייזיק האדמו"ר מזוטשקא שליט"א חכמת נשים בנתה ביתה בחדרי צדקות יסודתה נזונו רעבים מפרוסתה ....

יוסף ברייאר

By |2016-12-19T14:38:59+02:00יום שני,19 דצמבר , 2016|Tags: |

פ"נ הרב החסיד מוה"ר יוסף ברייאר ז"ל בהרב ר' מרדכי דוב ז"ל יליד רוז'ין מותיקי חסידי הוסיאטין שימש ברבנות מ"ג שנה בקהילות ביוולאר שטיפאנשט ובוטושן ברומניא ובברונכס ניו יורק נפטר בשיבה טובה בירושלים ש"ק פר' ויחי ט"ז טבת תש"ס תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט