נקברו ב ח לחודש שבט

מסננים

מנחם מענדל ברייאר

By |2016-12-19T14:39:07+02:00יום שני,19 דצמבר , 2016|תגיות: |

פ"נ הרב החסיד מוה"ר רבי מנחם מענדל ז"ל ברייאר בהגה"ח מוהר"ר רבי יוסף זצ"ל אבד"ק שטעפינעשט מחשובי חסידי הוסיאטין חרב"נ אדמו"ר הקוה"ט מוהר"ר רבי מרדכי שלמה מבאיאן זצוק"ל דלה והשקה ממעיני תורתו ותורת רבותיה"ק לבית רוז'ין זי"ע איש אשכולות ורב פעלים לתורה ולחסד ולתעודה הגה בתורה ובחכמה והנחילה לרבים הרביץ תורה לעדרים חיבר ספרים וחיבורים במקצועות התורה מרבה להיטיב באהבת ישראל ידיו רב לו בהקמת בתים נאמנים לד' ולתורתו נלב"ע בשם טוב ביום שבת קודש ח' שבט תשס"ז תנצב"ה

אלימלך ברנשטיין

By |2016-12-19T12:42:09+02:00יום שני,19 דצמבר , 2016|תגיות: |

פ"נ הרה"ח מגזע אראלים ותרשישים מוהר"ר אלימלך בהרה"ח ר' יעקב חנני' זצ"ל ברנשטיין הנ"מ חנה תחי' פעל רבות בהרבצת תורה בעושה ובמעשה מראשי מוסדות התורה "חיי עולם" נלב"ע ח' שבט התשד"מ תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט