נקברו ב ג לחודש אדר

מסננים

יאכיט אייכהארן

By |2017-01-01T14:52:34+02:00יום ראשון,1 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה הצנועה והחשובה מגשים באהל תבורך רדפה טוב חסד כל ימי חיי' ביתה הי' פתוח לרווחה מרת יאכיט בת ר' זאב ומירל ע"ה אייכהארן היתה מקושרת לכ"ק אדמו"ר מוה"ר מנחם מענדל זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע וזכתה לגדל דור ישרים עוסקים בתורה ובמצוות בדרכי החסידות נפטרה ג' אדר ראשון תשנ"ז תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט