נקברו ב ג לחודש אב

מסננים

דוד שפירא

By |2016-12-22T11:34:12+02:00יום שלישי,20 דצמבר , 2016|Tags: |

פ"נ הרב ר' דוד שפירא ז"ל מיעליסאוועטגראד ומאסקווע בן הרב ר' פנחס יהודה ז'ל מסלאוויטא נין ונכד לר' משולם זוסיא ז'ל מאניפאליע ולר' יחיאל מיכל ז'ל מזלאטשעוו ולר' פנחס שפירא ז'ל מקארעץ ולר' אברהם ז'ל מאבאטשענקע ולר' דוד ז'ל ממיקאלאיעוו ולר' זאב ז'ל מטשארנע - אוסטראה ולר' יהודה ליב ז'ל מפאלאצק ולר' ליפא ז'ל מחמעלניק ולר' יצחק ז'ל מפולנאה נולד ח' אייר תרלה לפ'ק עלה לארץ הקדש כ'ח מרחשון תרצג לפק נפטר בעיה"ר ירושלים תובבא ג' מנ'א תרצ'ה לפ'ק ת'נ'צ'ב'ה

אליהו יצחק מנחם שלעזינגער

By |2016-12-19T14:39:45+02:00יום שני,19 דצמבר , 2016|Tags: |

פ"נ הרה"ח מו"ה אליהו יצחק מנחם שלעזינגער עליו השלום בן הגאון הצדיק רבי עקיבה יהוסף זצ"ל מחבר ספר "לב העיברי" נכד הגה"ק רבי הלל ליכטנשטין זצ"ל אבד"ק קאלאמייע זכה לסתופף אצל כ"ק אדמו"ר פחד יצחק מבאיאן ובניו הק' זיע"א נלב"ע ג' מנחם אב תשל"א תהי נשמתו צרורה בצרור החיים

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט