משפחת שרייבר

מסננים

חיים יעקב רפאל שרייבר

By |2017-01-01T14:54:37+02:00יום ראשון,1 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אי"א נו"נ עוסק בצ"צ באמונה הרה"ח ר' חיים יעקב רפאל ז"ל בן הרה"ח התמים ר' ישראל פנחס ז"ל שו"ב שרייבר (מראקשיק) עסק במלאכת שמים בלימוד וחינוך תשב"ר וכגזבר ביהכנ"ס "בית מנחם" בכפ"ח ביושר ובנאמנות היה מקושר לרבותינו נשיאינו כ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר הרמ"מ נבג"מ זי"ע נלב"ע בשם טוב בטו"ב לחודש סיון ה'תשס"ב ת.נ.צ.ב.ה

מינדא שרייבר

By |2017-01-01T14:54:13+02:00יום ראשון,1 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה החשובה מרת מינדא ע"ה שרייבר בת הרה"ח ר' חיים שניאור זלמן ז"ל איטקין-מנעוויל אשת הרה"ח ר' חיים יעקב רפאל ז"ל עמדה לצד בעלה כל שנות חייו ברוסיה, בצרפת, ובאה"ק נזדככה מתוך יסורים בפרט בשבנות חייה האחרונות נלב"ע ביום הש"ק ט"ו בשבט ה'תשס"ד תנצב"ה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט