משפחת שפירא

מסננים

רחל לאה שפירא

By |2018-02-05T09:58:11+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אשתי ואמנו החשובה והיקרה מרת רחל לאה שפירא ע"ה בת ר' אברהם אלעזר הלוי רוב שנותיה עמלה ועבדה חסד במלה לבני משפחתה לגדל צאצאיה מסרה נפשה להחזיק תורה ולעשות חסד נתנה כחה את כל אלה עשתה באהבה ובחבה הרחמן ישלם לה משכורתה השלימה נפטרה ז' מר חשון תשמ"ז תנצב"ה

משה שפירא

By |2020-07-14T09:15:34+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ איש צנוע טוהר המידות בונה שעוני שמש בירושלים ופתח תקוה לפי שעון ארופאי וערבי הנהוג בארץ ישראל ר' משה ב"ר ישראל אשר ז"ל שפירא יליד ירושלים נלב"ע י"ט סיון תשכ"ט תנצבה

שמעון זיידל שפירא

By |2018-02-08T19:12:24+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ איש חסיד וישר אשר לימד תורה לרבים והקים דור ישרים יבורך הרה"ג שמעון זיידל שפירא זללה"ה בן הרב יהודא זללה"ה נלב"ע בשם טוב ביום רביעי עשירי לחודש מנחם אב תש"מ תנצב"ה

מרדכי שפירא

By |2018-02-08T18:36:03+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אבינו הרב הגדול בתורה אהוב הבריות מרן ר' מרדכי בן הרב שלמה שפירא זצ"ל עבד מקוה"ק אב"ד דעיר קליוקוביץ רוסיה נפטר בן ע"ד כ כסלו תש"ז תנצב"ה לזכר אשתו הרבנית צפורה בת הרב הצדיק ר' שלמה אהרן נפטרה בת פ"א ב' תשרי תשי"ד תנצב"ה

רחל חוה ליבא שפירא

By |2018-02-09T08:28:57+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

ציון לנפש חיה פ"נ העלמה היקרה כלילת המעלות לתפארה בחכמה, צניעות ומעשי חסד מעוטרה מגזע צדיקים וקדושים אדירי התורה רחל חוה ליבא שפירא ע"ה בת יבלח"ט הרה"ח ר' יצחק יהודא שליט"א ירד דודי לגנו ולקט השושנה בשנת י"ד לימי חייה ביום י"ז אב תשנ"ג תנצב"ה

הינדא שפירא

By |2018-02-09T08:25:32+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה הצדקנית והצנועה עטרת בעלה יראת ה' במעשים טובים מהוללה נודעה במעשי החסד לשם ולתהלה דור ישרים העמידה אנשי סגולת אהבת תורה וחסד הי-ה משאת נפשה מרת הינדא שפירא ע"ה בת הרה"ח המפורסם מוהר"ר אלימלך שרגא בקנרוט ז"ל אשת חבר הרה"ג החסיד בנש"ק מוהר"ר פנחס שפירא ז"ל מגזע הצה"ק קוריץ, שפיטיווקא בארדיטשוב וזלאטשוב נלב"ע עש"ק עשרה בטבת תשד"מ תנצב"ה

אסתר גולדה שפירא

By |2018-02-09T00:20:40+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרבנית הצדקת אשת חיל אוהבת ישראל וארצו נוחה למקום ונוחה לבריות אסתר גולדה בת האדמו"ר הרה"צ נתן דוד זצ"ל מפרצוב כלת האדמו"ר הרה"צ רק חמ"י מדרוהוביץ זצ"ל נכדת המגיד מקוזיניץ והיהודי הקדוש נפטרה די ימיה למחרת יום הכפורים תש"ה קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה

בלומה רייזל שפירא

By |2018-02-09T00:09:36+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרבנית הדגולה הצדקת מרת בלומה רייזל ע"ה אלמנת הרה"צ ר' אביעזרי זעליג שפירא מגווזיץ זצ"ל בת הרה"צ ר' חיים מאיר יחיאל האדמו"ר מדרוהוביץ זצ"ל ונכדת הצדיקים הסדיגורא ומבוחוש לבית רוז'ין וממוגלינצא לבית קוז'ניץ והבית אהרן מקרלין נפטרה בכ' מר חשון תשל"ה תנצב"ה

רייזל שפירא

By |2018-02-09T00:07:52+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|תגיות: |

האבן הזאת מצבה לאשת חיל עטרת בעלה עדינת הנפש ואצילת הרוח הרבנית הצדקת מגזע תרשישים וצדיקי יסודי עולם מרת רייזל ע"ה בת הרה"צ רבי שרגא פייביש האגר זצ"ל האדמו"ר מזאלישטשיק ציס"ע אשת הרה"צ רבי דוד משה שפירא שליט"א האדמו"ר מדוואדזיץ - סדיגורא נכדת אדמורי קוסוב וויזניץ רוז'ין קורץ ואפטא ציס"ע רבות בנות עשו חיל והיא עלתה על כולנה ידיה שלחה לאביון לעשות חסד כל ימיה זכור לה ה' כל ימי עניה וצרות שעברו על ראשה להושיבה תחת עץ חיים אצל נשמת אבותיה נפטרה כ"ה חשון תשד"מ תנצב"ה

דוד משה שפירא

By |2018-02-09T00:02:38+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אדמו"ר הרה"צ הק' מוה"ר דוד משה זצ"ל בן אדמו"ר הרה"צ הק' מוה"ר יצחק מרדכי זצ"ל שפירא מגוואדזיץ - סאדיגורא נכד האדמורי"ם הקדושים מסאדיגורא ורוזין ולמעלה בקודש עד המגיד הגדול ממעזריטש ונכד האדמורי"ם ממאגלינצא, המגיד מקאזניץ הרבי ר' אלימלך מליזענסק הבית אהרן מקארלין ורבי נחום מטשערנאביל ועוד צדיקים קדושי עליון זכותם יגן עלינו נלב"ע ט"ו אייר תשמ"ח לפ"ק ל' בעומר ת.נ.צ.ב.ה

מרדכי שפירא

By |2018-02-05T21:54:06+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ'נ הרב הצדיק המו'ה'ג הישיש מו'הר' מרדכי שפירא זצ'ל בה'רה'ג וכ'ו מו'ה צבי זצ'ל אבדקק' טארניגראד בפולין אשר הלך לעולמו י'א לחודש כסליו שנת תרנב לפק פעהק ירושלם ת'ו תנצבה

יהושע צבי מיכל שפירא

By |2018-02-05T21:26:38+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

הברון הרה וילדה וירושלם גידלה שעשועי' אוי נא לה אמרה כי אבדה כלי חמדתה פ"ס איש קדוש וטהור חסיד ועניו משים לילות כימים בנגלות וסתרי יח במסירות נפש, העמיד תלמידים הרבה, ורבים השיב מעון כל דרכיו בהצנע ומעולם לא קיבל שום שררה ה"ה הגאון המובהק האמיץ בעמקי הלכה ציס"ע תפארת דארעא קדישא כקשת" מוהר"ר יהושע צבי מיכל זצוק"ל: בהרה"ח מו"ה יעקב קאפיל שפירא ז"ל תלמיד מובהק להגאון האדיר מרנא בעל הזית רענן ות"י זצוק"ל עלה בסערה השמימה יב רחמים תרסו לפק ת"נ"צ"ב"ה"