משפחת שפיצר

מסננים

יצחק שמעון שפיצר

By |2019-09-23T17:03:12+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אבינו זקננו עט"ר הרה"ג המקובל מוהר"ר יצחק שמעון הלוי שפיצר זצללה"ה מח"ס אבן שיש בן מוהר"ר חייא דוד הלוי זצללה"ה מח"ס נברשת נלב"ע ביום כ"ג מנ"א תש"ח וכפי רצונו הובא לקברות אבותיו מקדם לירושלים ביום ה' מנ"א תשכ"ט ת'נ'צ'ב'ה

פייגא צפורה שפיצר

By |2018-02-08T18:58:23+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אמנו וסבתנו הצנועה כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון מרת פייגא (צפורה) ע"ה שפיצר בת ר' מנחם וטויבא ע"ה ריזל נפטרה בשיבה טובה כ"ח כסלו תשע"א תנצבה ציון לנפש חיה אחותה גיטל דודותיה חיה ומלכה שנעקדו על קדוש השם ומקום קבורתם לא נודע הי"ד

אברהם אבא שפיצר

By |2018-02-08T18:57:54+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ איש אמונים ישר ותמים ירא את ה' כל הימים נהנה מיגיע כפיו כל חייו אמונת צדיקים בחיים דרכיו ר' אברהם אבא ב"ר יואל צבי ז"ל שפיצר נפטר ט"ז אדר תשמ"ג תנצב"ה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט