משפחת שיף

מסננים

רפאל מנחם מנדיל שיף

By |2017-03-08T15:15:56+02:00יום שני,19 דצמבר , 2016|

פ"נ הרב החסיד איש תם וישר וירא אלקים פה מפיק מרגליות האיר פנים לכל אדם מגזע קדושי עליון ר' רפאל מנחם מנדיל שיף ז"ל בן הרה"ח ר' יצחק משה ז"ל הנו"מ חנה מעליא ע"ה מזקני וחשובי חסידי באיאן גבאי בקלויז דחסידי באיאן ומראשוני העסקנים בהקמת הישיבה הק' תפארת ישראל מרוז'ין נלב"ע ביום אדר"ח אדר תשנ"ג תנצב"ה

שרה מילכה שיף

By |2016-12-19T12:40:47+02:00יום שני,19 דצמבר , 2016|

פ"נ האשה החשובה מצוינת ביראת ה' ובטוב מידותיה שקדה בחריצות בטובת כל דורשיה ולא כבה בלילה נרה בתפילה ובקשה מרת שרה מילכה שיף ע"ה בת הרה"ח ר' יצחק דוד רוזנשטיין ז"ל ואמה מרת לאה ע"ה ממשפ' אייזען מצאצאי הרה"ק מקרלין זיע"א אשת חיל עטרת בעלה שעמדה לימינו בפעליו הרבים הרב החסיד ר' רפאל מנחם מנדיל שיף ז"ל מנקיי הדעת שבירושלים מזקני וחשובי חסידי באיאן נולדה ביום א' דר"ה תרפ"ח ונלב"ע בליל ב' דר"ה תש"ס תנצב"ה

צבי הירש שיף

By |2016-12-19T12:16:39+02:00יום שני,19 דצמבר , 2016|

פ"נ ענף עץ אבות אשר נקטף באיבו תם וצנוע וישר דרך הליכותיו בדרכי החסידים היקר והדגול ר' צבי הירש שיף ז"ל בן הרה"ח ר' רפאל מנחם מנדל ז"ל מחשובה ויקירי חסידי באיאן נלב"ע ביום שבת קודש ו' שבט תשנ"ו תנצב"ה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט