משפחת שטרן

מסננים

מאיר ישראל שטרן

By |2018-02-05T16:23:55+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ היקר והנעלה ירו"ש חו"ב רוצו"ח שימש גדולי הדור מוה"ר מאיר ישראל ב"ר משה שטרן זצ"ל סטופאווא - מונטרעאל מר לנו מר את אבי ובעלי אבדנו יקר רוח ונפש עדינה ריע כאח למכיריו ידיו פרש לעניים שם טוב באבותיו השאיר רבותיו שימש ורבנן הוקיר את בנו לתפארת הגדיל למדן מנעוריו מדקדק במצוות כולו מחמדים נפטר במונטרעאל כ"ז אייר תשל"ט ש"א דבורה ת.נ.צ.ב.ה.

אסתר שטרן

By |2018-02-05T16:23:48+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה החשובה תפארת משפחתה מרת אסתר שטרן ע"ה ב"ר אברהם בערנפעלד ז"א מטאפאלטשאן אורחותיה הטובים נר לרגלינו סמכה והחייתה אומללים בימי הזעם תמימה וישרה במעשיה הטובים רחשו שפתותיה בתפילה זכה נפטרה בטורונטו בשם טוב ובשיבה טובה בת צ"ח שנים ערש"ק ו' ניסן תשס"ח ש"א יטל ת.נ.צ.ב.ה

שלמה שטרן

By |2018-02-09T03:08:11+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האי גברא יקירא מו"מ בתויר"ש רודף צדקה וחסד הדריך את בניו בדרכי התורה והיראה במסירות נפלאה דבק באמונת חכמים מחשובי חסידי ויזניץ הרה"ח ר' שלמה ב"ר ברוך ז"ל שטרן שימש בקודש כשו"ב בקהילת וישוי, ואסלוי, בריסל נפטר בשם טוב ובשיבה טובה ביום י"ב כסלו תשנ"ז תנצב"ה

אלטא ריזא רחל שטרן

By |2018-02-09T03:05:11+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

אשה יראת ד' היא תתהלל פ"נ האשה הצנועה והחסודה מרת אלטא ריזא רחל ע"ה בת הרה"ח ר' שמואל ז"ל אשת הרה"ח ר' שלמה שטרן שיבלחט"א מקר.. ויז'ניץ בני ברק שו"ב בוישוי ואסלוי בריסל במצות ..כנסת אורחים היתה מיוחדת באמונה ב..שי"ת ובאמונת צדיקים היתה מעוטרת ולהם היתה דבוקה ומקושרת את בניה גידלה וחינכה במסירות לשם ולתפארת נלב"ע ביום ט"ז שבט שנת תשנ"ה תנצב"ה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט