משפחת שוחט

מסננים

חיה איטה שוחט

By |2018-03-14T14:00:39+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה החשובה והמהוללה מנב"ת חיה איטה שוחט ע"ה בת הר"ר שמואל פסח הלוי סג"ל המבורגר ז"ל נכדת הגה"צ ר' משה נובומסטר זצ"ל אשת נעורים של יבלחט"א ר' זאב נ"י נולדה בעיה"ק ירושלים ת"ו כ"ג אדר ב' תרס"ח נפטרה בארה"ב כ"ח אדר ב' תשמ"א והובאה לקבורה בעיה"ק ירושלים ת"ו ב' ניסן תשמ"א תנצב"ה

זאב שוחט Zeev Schochat

By |2017-02-02T19:46:35+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש הישר באדם הולך תמים ופועל צדק מוקיר ותומך רבנן זכה לבנים ונכדים ת"ח ר' זאב שוחט ב"ר יוסף בנימין ז"ל חתן הר"ר שמואל פסח הלוי סג"ל המבורגר ז"ל נכד הגה"צ ר' משה נובומסטר זצ"ל נפטר בארה"ב ו' טבת תשמ"ה הובא לקבורה בעיה"ק ירושלים ת"ו ח' טבת תשמ"ה תנצב"ה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט