משפחת שוורץ

מסננים

אלימלך שוורץ Eliemelech Schwartz

By |2017-02-02T17:56:22+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אבינו אדוננו ומורנו נקי קפים בר לבב אציל נפש ירא שמים ת"ה מרביץ תורה עוסק בצרכי ציבור באמונה ורודף צדקה וחסד מוה"ר ר' אלימלך שוורץ בן מו"ה ר' יצחק זצ"ל נפטר בשם טוב בש"ק שמחת תורה תש"מ תנצב"ה

דינה שוורץ

By |2018-03-13T16:44:04+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אמנו מורתנו אשת חיל עטרת בעלה הצדקנית הצנועה וטובת הלב מרת דינה שוורץ ע"ה בת מו"ה ר' דוד ז"ל נלב"ע בשיבה טובה ובשם טוב י"ד אלול תשנ"ז תנצב"ה

נחמה שוורץ

By |2018-02-08T18:13:55+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ מרת נחמה שווארץ ע"ה בת ר' יעקב סטפנסקי ז"ל אני מאמין באמונה שלמה שתהיה תחית המתים בעת שתעלה רצון מאת הבורא יתברך שמו ויתעלה זכרו לעד ולנצח נצחים נלב"ע י"ט אדר תשס"א ושם אמה שרה תנצב"ה

שמואל שוורץ

By |2018-02-08T18:13:16+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ איש תם וישר ירא א' וסר מרע והוא כהן לאל עליון ר' שמואל שווארץ ב"ר אברהם הכהן זצ"ל משארוואר-טורונטו שבת משוש לבנו עטרת משפחתינו מוקיר תורה ולומדיה ומשאו ומתנו עם הבריות באמונה אהבתו לתורה היתה מופלגת ללמוד וללמד תשוקתו הכהונה יקרה בעיניו מאד כפיו נשא למעלה באהבה השלום תמיד היה רודף נין מגזע בעל ה"חתם סופר" נלב"ע עש"ק כ"ט סיון תש"מ ושם אמו שרה תנצב"ה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט