מסננים

משפחת רוזנר

יונה רוזנר

By |2018-02-05T06:30:55+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ אשתי אמנו וסבתנו היקרה מרת יונה רוזנר ב"ר יוסף ז"ל בטח בה לב בעלה כפה פרשה לעני פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה צהלתה על פניה נלב"ע ד' אדר תשנ"ח תנצב"ה

מרדכי רוזנר Mordechai Rosner

By |2017-02-02T17:42:26+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרב הגאון עדין הנפש מוה"ר מרדכי רוזנר ב"ר יעקב זצ"ל מילידי ומיקירי ציון בהצנע הלך עם ה' כל ימיו נלב"ע בשם טוב בכ"ז בתשרי תשל"ה תנצב"ה

אפרים פישל רוזנר

By |2018-02-05T05:06:02+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרב החסיד עובד ... את ה' אשר זכה וזיכה את הרבים ורבים השיב מעון הר"ר אפרים פישל ז'ל רוזנר בהר"ר יעקב מאיר נלב"ע כ"א לחודש שבט שנת תש"ל תנצב"ה

סימא רוזנר Sima Rosner

By |2017-02-02T17:41:45+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה החשובה הצו"ח מרת סימא בת ר' חנוך העניך ע"ה אלמנת הרה"ח ר' אפרים פישל רוזנר נפטרה בשם טוב ובשיבה טובה בי"ג ניסן תשמ"ב תנצב"ה

Load More Posts