משפחת רוזנבוים

מסננים

האדמו”ר מסטרוז’ניץ הרב ישכר בער רוזנבוים

By |2018-02-18T09:32:04+03:00יום רביעי,28 דצמבר , 2016|Tags: |

מקום שכינתו של כ"ק אדונינו מורינו ורבינו בוצ"ק עטת"ר הקוה"ט ציס"ע מרן רבינו ישכר בער זצוקללה"ה מסטראזיניץ בן האי צדיק קדוש וטהור בוצ"ק נר ישראל המפורסם מרן רבינו איתמר אדמו"ר הזקן מנדבורנה זצוקללה"ה עלה השמימה בקדושה בצאת השבת הקודש כ"ח טבת תשמ"א תנצב"ה

סימא רייזל רוזנבוים

By |2016-12-20T13:52:52+03:00יום שלישי,20 דצמבר , 2016|Tags: |

אמה של מלכות רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה מצבת קבורת הרבנית הצדקנית המפורסמת אשת חיל יראת ה' היא תתהלל חכמת לב רבת מעשים נודעת בשערים בת קדושים מגזע אראלים ותרשישים צופיה הליכות ביתה כפי דרך אבוה"ק מצויינת באמונה ומתנהגת בחסידות מסרה נפשה על קיום המצוות נודעת בתפילותיה ופועלת ישועות הרבנית מרת סימא רייזל רוזנבוים ע"ה בת כקש"ת הרה"ק המפורסם ציס"ע מוהר"ר אליעזר זאב מקרטשניף זצוקללה"ה עטרת בעלה רבינו הקדוש המפורסם כקש"ת מרן אדמו"ר ציס"ע מוהר"ר חיים מרדכי זצוקללה"ה מנדבורנה נלב"ע בשיבה טובה אור ליום חמישי כ"ו טבת ה'תשס"ב תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה ת.נ.צ.ב.ה.

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט