משפחת רובין

מסננים

זלמן ברוך רובין

By |2018-02-07T21:19:29+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ'נ הרב הגדול בתורה וביראה אשר נפל חלל על מזבח קדושת עמו וארצו במאורעות ב נומבר תרפב עסקן בצרכי צבור באמונ' מהו זלמן ברוך בה'ר אברהם אבא הכהן רובין מקאוונא נלבע ח חשון התרסב ת'נ'צ'ב'ה

אהרן רובין

By |2017-01-08T16:46:40+02:00יום ראשון,8 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האי גברא רבה מיקירי ירושלים תלמיד חכם גדול הרה"ג רבי אהרן רובין זצ"ל בן הרהגה"צ רבי חיים שמעון זאב רובין זצוק"ל כל ימיו למד תורה מתוך הדחק ויסורים והיה מרביץ תורה ברבים עשרות בשנים ובמתק לשונו והסברתו הנפלאה הצליח להחדיר הרבה תורה לתלמידיו ושומעי לקחו היה אהוב למקום ואהוב על הבריות תמיד היה צהלתו בפניו ועסק הרבה בגמ"ח בגופו ובממון נסתלק לבית עולמו במיטב שנותיו בן נ"ח שנה אחרי תקופה של מחלה ויסורים קשים נלב"ע כ"ח אייר תשנ"ז תנצב"ה

חיים שמעון זאב רובין

By |2017-01-04T14:47:16+02:00יום רביעי,4 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אבינו רועינו מורינו ורבינו עטרת ראשינו אוהב ישראל ומקרבן לתורה יר"א הגה"צ רבי חיים שמעון זאב רובין זצ"ל בן הרה"צ אדמו"ר רבי נפתלי הירץ זצ"ל נכד הגאון הצדיק המקובל רבי ישראל משה רוזנטל (ווארשווער) זצ"ל כל ימיו היה עוסק בתורה ועבודה וגמ"ח פזר נתן לאביונים והחיה משפחות רבות ביתו היה פתוח לרווחה לכל שבורי לב היה דבוק בלו"נ לגאונים וצדיקים אמיתיים שפך לבו לקונו ובתפלתו הזכה וקולו הנעים עורר לב ישראל לאביהם שבשמים נלב"ע יום ב' י"ט כסלו תשמ"ו תנצב"ה

צפורה קריינדל רובין

By |2017-01-04T14:47:02+02:00יום רביעי,4 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה החשובה והצדקנית א"ח רבת הצדקה והחסד הרבנית מרת צפורה קריינדל רובין ע"ה בת הרה"ח רבי פרץ טוביה שטיין ז"ל נכדת הגאון הרה"צ רבי ברוך ראובן שלמה יונגרייז ז"ל חנכה את כל יוצ"ל בתורה ויר"ש על דרך ישראל סבא נלב"ע ד' מנחם אב תשמ"א תנצב"ה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט