משפחת רבינוביץ

מסננים

יחזקאל רבינוביץ

By |2019-08-18T18:16:52+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ בעלי ואבינו היקר באנשים הולך תמים ופועל צדק וקובע עתים לתורה אוד מוצל מאש הר יחזקאל ז"ל רבינוביץ ב"ר דוב הי"ד. הנ"מ באשע הי"ד מעיר פרושז'ינע - פולין שתה מכוס התרעלה בימי הזעם כאשר כל משפחתו נעקדו על קדוה"ש והוא נשאר איתן באמונתו וגבור במעשיו בהשפיעו טללי אמונה להשיב רבים מעוון זכה לעמיד דורות ישרים לתפארת ולהיות מתמכין דאורייתא בהצנע לכת נלב"ע בעיר ברוקלין נ.י. ב' אייר תשס"ח תנצב"ה

רפאל אלחנן רבינוביץ

By |2018-02-05T06:20:26+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרה"ג ר' רפאל אלחנן בן הגה"ח המקובל הרב ישראל קוחנובר זצ"ל רבינוביץ למד בישיבת "עץ חיים" ואח"כ שימש ברבנות בכמה קהלות בארה"ב נולד י"ז שבט תרס"ו נלב"ע ביום י"ח סיון תשמ"ט תנצב"ה

יעקב ישראל רבינוביץ

By |2018-02-08T19:29:24+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אדמו"ר הרה"ק הר' יעקב ישראל רבינוביץ זצ"ל מחרסין בן האדמו"ר הרה"ק הר' פנחס זצ"ל מקנטקוזובה חתן האדמו"ר הרה"ק מרשקוב זצ"ל נכד האדמורי"ם מליניץ קוריץ צרנוביל אפטא זצ"ל זי"ע נפטר ט"ז מרחשון תש"ב תנצב"ה

גדליה אהרן רבינוביץ

By |2018-02-08T19:28:17+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרב גדליה אהרן רבינוביץ זצ"ל בן הרה"צ רבי פנחס מקנטיקוזיבה זצוקללה"ה נין ונכד לאדמורי"ם הצדיקים מגזע ליניץ, אפטא, ברדיטשוב, בעל התניא וטשערנוביל שימש ברבנות בעיר תל-אביב למעלה ממ"ו שנה נלב"ע ביום שבת קודש פרשת שמות כ"ג טבת תשמ"ג תנצב"ה

שינה פעריל רבינוביץ

By |2018-02-08T19:27:47+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרבנית הצ' מרת שינה פעריל רבינוביץ ז"ל בת האדמו"ר הרה"ק הר' מרדכי דוב מטומשהול זצ"ל רעית האדמ"ור הרה"ק הר' פנחס מקנטקוזובה זצ"ל נכדת האדמורי"ם מלאדי צרנוביל ברדיטשוב זצ"ל זי"ע נפטרה י' בטבת תש"ו תנצב"ה

חיה שרה רבינוביץ

By |2018-02-08T19:27:36+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה החשובה עטרת בעלה הרבנית חיה שרה רבינוביץ ע"ה בת הרה"צ הרבי מז'ולקיב ר' אברהם שמואל אבא רבינוביץ הי"ד והרבנית חנה רחל בת רבי נפתלי רוקח מנוועריאע זצ"ל אלמנת הרב גדליה אהרן זצ"ל בן הרה"ק רבי פנחס מקנטיקוזיבה זי"ע ונכדת הצדיקים מליניץ, אפטא, קוריץ בעל התניא, טשרנוביל, קרלין וסוורן והמהר'י מבלז זי"ע עלתה לגנזי מרומים ביום כ"ה בכסלו א' חנוכה תשס"ג בת צ"ד תהיה למליצת יושר עבור כל המשפחה תנצב"ה

אסתר הדסה רבינוביץ

By |2018-02-09T02:49:12+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אשה צנועה וחסידה רבת פעלים לתורה ולצדקה הרבנית הצ' רת אסתר הדסה ע"ה רבינוביץ בת האדמו"ר הרה"ק ר' יוסף זצ"ל מקוידנוב אשת האדמו"ר הרה"ח הר' מנחם נחום זצ"ל מחיפה נלב"ע י"ז בסיון תשל"ה ת'נ'צ'ב'ה'

חנניא יוסף רבינוביץ

By |2018-02-08T10:27:02+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הר' חנניא יוסף ז"ל רבינוביץ בהרה"ח מוה"ר יהושע אשר ז"ל נכד היהודי הקדוש מפרשיסחא זצללה"ה הסתופף בצל כ"ק בני אדמו"ר הקוה"ט מרן פחד יצחק זצוק"ל מבאיאן נלב"ע ביום שבת קודש ט"ז אדר תשמ"ח תנצב"ה

פריידא חוה רבינוביץ

By |2018-02-08T10:24:12+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרבנית מרת פריידא חוה בת הרב הגאון מנחם מענדל ..מ'ס עיני מנחם ... המפורסם הקדוש שמואל אהרן זצ'ל בעמ'ס "בית אהרן" על הלכות גיטין אשת .. נפתלי דוב בער זל לה.. ארי' מרדכי .ל נין ונכד ל.. תו ... ר' יעקב יצחק הוקרא דער יוד הקדוש מפשיסחא נפטרה כ"ט תמוז תש"ב תנצב"ה

חיה פרימא רבקה רבינוביץ

By |2018-02-05T13:46:31+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הא' הקדושה הרבנית הצנועה מרת חיה פרימא רבקה רבינוביץ בת הרהק גאון ישראל רשכבה"ג ציס"ע מוהר"ר חיים אלעזר שפירא זצללה"ה אבדק"ק מונקאטש נקטפה בדמי ימי' אחרי מחלה ממושכת כתוצאה מהענוים שסבלה בארצות הרשע הי"ד נכש"ט כ"ו ניסן תש"ח ת'נ'צ'ב'ה

צבי נתן דוד רבינוביץ

By |2018-05-06T16:46:10+03:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ איש נכבד רב מעלות יקר וחביב בנן של קדושים מו"ה ר' צבי נתן דוד ז"ל ראבינאוויטש בן הגה"צ אדמו"ר מוה"ר רבי ברוך יהושע ירחמיאל זצ"ל אב"ד מונקאטש סן פאולו ופתח תקוה נכד וילד שעשועים של הגאון הקדוש רשכבה"ג כ"ק מרן אדמו"ר בעל מנחת אלעזר זיע"א ממונקאטש נפ' כ"ב אייר תשס"ה סבל הרבה יסורים בחייו יחוס נא ה' יתברך עליו ויחוננהו במידת החסד כדכתיב וחונתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם תנצבה שם אמו הרבנית חיה פרימא רבקה שפירא

לא ידוע רבינוביץ

By |2018-02-05T10:06:54+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

נפש עדינה וחמה רקמה חלום חייה בדממה בינה רבה בנביאים ותלמוד הראתה נע..ת הוריה ומוריה היתה ופתאם אך בת י'ד שנה בעוד היתה כה רעננה יד שלח בה המוות ויקטפנה צד צפור מקן חם ויטרפנה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט