משפחת קליין

מסננים

זלדה קליין

By |2018-02-05T14:47:18+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אמנו, אחותנו וסבתנו האשה החשובה והצדקנית מרת זלדה קליין ע"ה בת ר' שאול זצ"ל אלמנת הרה"ח ר' משה שמעון זצ"ל בעלת מדות טובות עד כדי מסירות נפש נזדככה ביסוריה אשר אותם קבלה באהבה נפטרה ביום כ"ו אדר ראשון שנת תשנ"ה לפ"ק תנצב"ה

משה שמעון קליין

By |2018-02-05T13:54:12+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ בעלי ואבינו איש ירא אלוקים עסק בצרכי צבור באמונה מסר נפשו על קדושת ישראל מלמד תשב"ר רבות בשנים הרה"ח ר' משה שמעון ז"ל בהרה"ח ר' חנניא יו"ט ליפא ז"ל קליין נלב"ע ה' שבט תשנ"ה תנצב"ה

רחל לאה קליין

By |2018-02-05T13:41:23+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון פ"ט האשה הצדקנית והחסודה רודפת צדקה וחסד מרת רחל לאה קליין ע"ה בת הרה"ח מוה"ר ר' אברהם יעקב יצחק כץ הי"ד נכדת הגוה"צ האדמו"ר מבריד והרב מרוקין זצוק"ל אלמנת החסיד מוה"ר רבי חנניה יום-טוב ליפא ז"ל נלב"ע ערש"ק י"ז מנחם-אב תשמ"ב תנצב"ה

חנניה יום-טוב ליפא קליין Hananiya Yomtov Lippa Klein

By |2017-02-02T20:00:19+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

איש חסיד היה פ'נ אבינו רועינו ירא ה' רודף צדקה וחסד חינך בניו ובנותיו במסי"נ על דרך התורה והחסידות הרב החסיד מוה"ר ר' חנני'ה יום-טוב ליפא בן הרה"ח מוה"ר רבי משה ז"ל קליין נלב"ע ערש"ק כ"ט מנחם אב תשי"א בשנת מ"ז לחייו תנצב"ה

דוד יהודה קליין

By |2018-02-08T18:24:59+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ ר' דוד יהודה קליין ז"ל (בורסקי) בן ר' ירמיהו צבי הי"ד מקושיצה צכסלובקיה איש אמונים שקבע עתים לתורה ומהונו נתן לאביונים עבר את זוועות השואה וזכה להקבר בירושלים הקדושה נפטר ביום י"ז סיון תשל"א לדאבון אשתו אחיו והמשפחה תנצב"ה לזכר הקדושים שנספו בשואה האב ר' ירמיהו צבי ב"ר אברהם האם פרומה ב"ר ישראל משה האח יוסף ומשפחתו האחות אסתר אורמיאנר ומשפ' הי"ד

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט