משפחת פרידמן

מסננים

צביה פרידמן

By |2018-02-05T23:11:18+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה הצנועה מרת צביה פרידמן ע"ה בת הר"ר יהושע יוסף לייב המבורגר זצ"ל אשת הר"ר אליהו פרידמן זללה"ה נלב"ע כ"ה טבת תשס"ז ת.נ.צ.ב.ה.

יטל פרידמן

By |2018-02-05T16:22:31+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ אמנו וסבתנו החשובה האהובה והיקרה תפארת משפחתנו אוד מוצל מאש מרת יטל פרידמן ע"ה בת ר' משה שטערן ז"ל ידיה שלחה לאביון ולכל מצוה טוב וחסד גמלה למשפחה ומכיריה לעד ייזכר שמה הטוב ועדינותה בטח בה לב בעלה ומעשיה באמונה תורת ה' שמרה בכל לבה ונפשה מצרות עמה בדורה האומלל סבלה שלום ואהבת הזולת לבניה הנחילה הוד והדר היתה לביתה ולמוקיריה נפטרה במאנטריאל בשיבה טובה י"ז טבת תשס"ח ש"א דבורה ע"ה ת.נ.צ.ב.ה.

חנה שרה פרידמן

By |2018-02-09T08:29:49+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה החשובה חנה שרה ע"ה בת ר' מרדכי ז"ל אשת הר' שמעון ז"ל פרידמן נכדה הרה"ג רבי ליפמן דוד שובאקס זצ"ל ראב"ד עיה"ק ירושלים ת"ו נלב"ע ז' מרחשוון תש"ז תנצב"ה

יוסף הלל פרידמן

By |2018-02-08T23:31:55+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ אבינו וסבינו היקר ר' יוסף הלל ז"ל פרידמן בן ר' משה יעקב ע"ה איש תם וישר וטוב לב נהנה מיגיע כפיו כל ימיו מסר נפשו לה' ולתורתו סבל שש שנים תחת הנאצים ונשאר באמונתו שמר מורשת אבותיו וזכה שוב להעמיד דור ישרים יבורך העוסקים בתורה ובמצוות הלך לעולמו בן פ"ה שנים כ"ז אדר תשנ"ט תנצב"ה

שרה אסתר פרידמן

By |2018-02-08T23:30:24+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ אשתי אמנו סבתנו התמימה הישרה היקרה ויראת ה' מרת שרה אסתר פרידמן בת ר' יחיאל מיכל ע"ה נולדה בטעטש והתגוררה בברוקלין ארה"ב אשת חיל עטרת אישה ותפארת בניה חסד אמת וצדקה גמלה כל ימי חייה הלכה לעולמה בת ששים ואחת במבחר שנותיה לעצבון בעלה בניה אחיה ויודעיה ויזכרוה לטובה כל מכירי טובתה ותדקתה נפ' י"ב תשרי תשמ"א תנצב"ה

מנחם פרידמן

By |2018-02-09T08:49:02+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

כי ניחם ה' עמו מנחם ציון בבניה פ"נ איש ישר ונאמן אדוננו אבינו מוה"ר מנחם פרידמן בן הרב הצדיק יוסף ז"ל איש רודף צדק מבקש ה' אוהב את התורה וחכמיה מנהיג משפחתו באמונה ומורה דרכם לאהבת התורה אהבת התפלה ואהבת האמת נולד כ"ה מרחשון תרפ"ט נלב"ע ט' מרחשון תשס"ז תנצב"ה בגן עדן תהא מנוחתו

צינה דבורה פרידמן

By |2018-02-09T08:48:25+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

עד שקמתי דבורה שקמתי אם בישראל פ"נ אשת חיל עטרת משפחתה מרת צינה דבורה פרידמן בת ר' יחיאל כשר ז"ל נכדת הרב הצדיק הקדוש אדמו"ר ר' פישילע זצוקלה"ה מסטריקאב השקיעה את רוב שנותיה בגידול ילדיה לתורה אהבת ישראל ואהבת הארץ נולדה ש"ק ב' אלול תרצ"ב נלב"ע עש"ק ח"י בתמוז תשנ"ט תנצב"ה בגן עדן תהא מנוחתה

שמעון פרידמן

By |2017-01-11T11:28:05+02:00יום רביעי,11 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ אבינו וסבנו ר' שמעון בן הרש (צבי) פרידמן ז"ל נולד י"ג אלול תרס"ג בעיר ארכונרוד שברוסיה זכה לעלות לארץ הקודש בשנת תשנ"א נפטר בג' מנחם אב תשנ"א זכרך לא ימוש מלבנו תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט