משפחת פריד

מסננים

חיים פריד Haim Fried

By |2017-02-02T19:54:05+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אבינו היקר חכו ממתקים וישותו אהבה יוצרו מבטחו וקונו צורו יסורים ושמחה קשר בעבותה מה נענה ואבדנו המורה ה"ה ר' חיים פריד ב"ר יחיאל ז"ל מעיר וילנא נפטר ה' בשבט התשל"ח תנצב"ה

שושנה פריד Shoshana Fried

By |2017-02-02T19:53:54+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אמנו היקרה שנותיה מופת ודוגמא וה"אשת חיל" נתיבתה שמה נשא לטובה נועמה יושרה ואמונתה הליכות מלכות תפארתה מרת שושנה פריד ע"ה ב"ר דוב ווין ז"ל ילידת ראצק פלך סובאלק נלב"ע ג' בשבט התשנ"ג תנצב"ה

שלום פריד

By |2018-02-08T18:28:20+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ שלום פריד ב"ר חיים ז"ל חבר מושב יסודות איש צנוע וישר הולך תמים ופועל צדק חינך יו"ח לתורה ויראת ה' נלב"ע ביום ו' שבט תשל"ב תנצב"ה

ליבא רחל פריד

By |2018-02-08T18:27:36+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

אשת חיל עטרת בעלה פ"נ האשה החשובה מרת ליבא רחל ע"ה פריד בת מוהר"ר ר' שמואל אביגדור הלוי מנדל ז"ל מגזע בעל "מראה יחזקאל" זצ"ל אשת מוהר"ר ר' שלום פריד ז"ל נזדככה ביסורי גוף ונפש העמידה דור ישרים מבורך נלב"ע ביום ב' אלול תשס"ז תנצב"ה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט