משפחת פישר

מסננים

חיה שרה פישר

By |2018-02-09T08:22:12+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון האשה הצדיקה המפורסמת בצדקתה מרת חיה שרה בת הרה"ח הר"ר שמואל חיים הי"ד פישר נ"ע זכות פעולותיה הטובים וצדקתה אשר פעלה יעמוד לה שתהי' נשמתה צרורה בצרור החיים בג"ע נלב"ע עם יציאת הש"ק פרשת זכור אור לי' אדר תשנ"א תנצב"ה

שמשון פישר

By |2018-02-09T08:20:17+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ איש ירא ה' וסר מרע רודף צדקה ועושה חסד הרה"ח ר' שמשון פישר בהר"ר חיים דוד זצ"ל שם טוב קנה בעולמו מעשיו ופעליו לנס עמו שומר תורה ומצוותי' במסירות וצאצאיו חינך בדרכי אבות נאמן ועוזר לכל בעל בטוחות השיב נשמתו ליוצרה כ"ה סיון תשכ"ט תנצבה

משה נחום פישר

By |2018-02-09T09:55:05+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אבינו ראש משפחתנו הרה"ח ר' משה נחום ז"ל בן הרה"ח ר' שמשון ז"ל פישר מהולל במעשיו הטובים והנעימים שש ושמח לעשות רצון אביו שבשמים היה מקבל כל אדם בשמחה ובסבר פנים נפשו בטוב תלין במעלות עליונים חילו וממונו פיזר לאביונים וקבע עיתים לתורה כל השנים מעשיו ודרכיו יגנו על בנים ובני בנים נלב"ע י"ב בתשרי תשע"א תנצב"ה

שלמה פישר

By |2018-02-09T09:54:23+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ איש תם וישר נצר משפחה נכבדה אוהב תורה ולומדיה ותומך מוסדותיה שלמה בן ר' חיים דוד פישר ז"ל שש במצות הבורא לקיימה ולשמרה למד וקבע עיתים ושיעורים לתורה מקמץ לצרכיו ופיזר נתן לאביונים הולך לפניו צדקו ונשמתו בגנזי מעונים נלב"ע בשם טוב עש"ק כ"ד שבט ה'תנש"א תנצב"ה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט