משפחת סויסה

מסננים

אליהו סויסה

By |2018-02-09T04:01:30+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

ץ"אשרי הגבר אשר תיסרנו יה' ומתורתך תלמדנו" היה איש עניו שהתייסר ביסורים קשים ומרים עד סוף ימיו בעל לב טוב ואהב הכנסת אורחים זכה לראות בנים, בנות ונכדים שהתחנכו על התורה והמצוות על משכבו ינוח בשלום נפטר ט"ז בכסלו תשס"א 1925 - 13.12.2000 תנצב"ה

סול סויסה

By |2018-02-09T03:56:05+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה רעיה אמא סבתא ואחות עקרת בית למופת היית דאגת שילדייך יקבלו חינוך של יראת שמים וכך היה וזכית להיקבר בישראל במקום קדוש תיהיה מנוחתך במחיצת נשים צדקניות נפטרה י' בניסן תשנ"ח 6.4.98 1933 - 1998 תנצב"ה

דוד סויסה

By |2017-01-01T14:47:38+02:00יום ראשון,1 ינואר , 2017|תגיות: |

ואוהביו כצאת השמש בגבורתו פ"נ עטרת ראשנו האי גברא יקירא ובר לבב ר' דוד ב"ר מכלוף סויסה ז"ל ת"ח תמים יר"ש ישר עניו ושפל רוח נוח לבריות שייף עייל ושייף נפיק דבק בתורה ומוקיר רבנן אוהב שלום ומשכין שלום השכים והעריב לבית ה' ש"צ ומשען לקהלתו השקיע כל מאודו למען חנוך בניו לתורה וליר"ש נהנה מיגיע כפיו עד שעלה בנשיקה לישיבה של מעלה בליל ד' כסלו תשמ"ה בשנת ס"ג לחייו תנצב"ה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט