משפחת נחמני

מסננים

אסתר נחמני

By |2018-02-08T18:31:41+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|תגיות: |

אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה פ"נ אשתי אמנו וסבתנו היקרה אשה יראת ה' רודפת צדקה וחסד אסתר נחמני בת עישא נלב"ע י"ג כסלו תשל"ה 27.11.74 תנצב"ה [...]

משה נחמני

By |2018-02-08T18:31:14+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|תגיות: |

זאת מנוחתי עדי עד פה אשב כי אויתיה פ' נ' אבינו וסבינו היקר החכם החסיד הכשר רב פעלים וירא ה' רודף צדקה וחסד משכים ומעריב בבתי הכנסת רבי משה נחמני זצ"ל בר עליה נלב"ע ביום י' כסלו תשמ"ב 6.12.81 תנצב"ה [...]

יצחק נחמני

By |2018-02-08T16:32:25+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|תגיות: |

זאת מנוחתי עדי עד פה אשב כי אויתיה פ' נ' בעלי אבינו וסבנו היקר החכם החסיד הכשר וירא ה' רב פעלים רודף צדקה וחסד משכים ומעריב בבתי הכנסת רבי יצחק נחמני זצ"ל בן עליא נלב"ע ביום ד ניסן תשל"ב תנצב"ה [...]

רובידה נחמני

By |2018-02-08T16:24:57+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|תגיות: |

אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה פ"נ אמנו וסבתנו היקרה אשה יראת ה' רודפת צדקה וחסד רובידה נחמני בת אסתר ז"ל נלב"ע כ"ו אדר ב' תשמ"א 1.4.81 תנצב"ה [...]

יוסף נחמני

By |2018-02-08T16:24:27+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|תגיות: |

זאת מנוחתי עדי עד פה אשב כי אויתיה פ' נ' בעלי אבינו וסבנו היקר החכם הכשר החסיד וירא ה' רב פעלים רודף צדקה וחסד משכים ומעריב בבתי-הכנסת רבי יוסף נחמני בן עליה זצ"ל נלב"ע ביום ה' כ"ג בטבת תש"ל תנצב"ה [...]

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט