משפחת מרגליות

מסננים

חנה דבורה מרגליות

By |2018-02-05T16:28:20+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה הצנועה יראת ה' מרת חנה דבורה מרגליות ז"ל בת הגאון רבי יעקב הכהן ז"ל דומו"ץ דעיר שערשוב מגזע הגאון החסיד וכו' בעל מעשה רוקח זי"ע אשת הרב הריא"ז מרגליות ז"ל נלב"ע כ"ט כסלו תשל"ד תנצב"ה

ישעיה אשר זעליג מרגליות

By |2018-02-05T16:27:55+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

אשרי האיש אשר עסק רבות בתורת התנ"א רשב"י זיע"א הרב החסיד ישעיה אשר זעליג מרגליות ז"ל בהרה"ח יעקב צבי ז"ל ומרת מעני רעכיל הי"ד מגזע הגאון הקדוש מהרי"ל מרגליות ז"ל ולמעלה בקודש בעל הלבושים ז"ל והגה"ק בעל ברוך טעם ז"ל נלב"ע ג' פרשת טהרה ז"ך ניסן לספירת הוד שבגבורה ה'תשכ"ט ת'נ'צ'ב'ה'

חנה יהודית מרגליות

By |2018-02-09T08:50:07+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

אוי לנו כי אבדה מאתנו מרגלית טובה פ"נ אשה צנועה וכשרה עטרת בעלה ותפארת בניה מרת חנה יהודית מרגליות בת ר' שמעון זעליג ז"ל תמימה באמונתה וישרה בכל דרכיה אהובה לכל בנועם מידותיה אצילת נפש טובת לב ועדינה במעשיה קבלה יסוריה באהבה נלב"ע ח' מנחם אב ה'תשנ"ה תנצב"ה

אשר מרגליות

By |2018-02-09T08:49:35+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו פ"נ איש חשוב ויקר הרב אשר מרגליות זצ"ל ב"ר יעקב רוזנטאהל ז"ל מלא חן ונעים במדותיו עבד את בוראו בשמחה מפיו הפיק מרגליות והבין דבר מתוך דבר אהב את הבריות וקרבן לתורה נלב"ע ה' אדר שני התשנ"ז תנצב"ה

מנחם משולם נתן מרגליות

By |2018-02-09T08:44:28+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

החסיד .. מחשובי חסידי ... הר"ר מנחם משולם נתן מרגליות ז"ל בן מוהר"ר יקותיאל זלמן זצ"ל אבד"ק אניפולי נכד להגאונים בעל הסמיכות חכמים ורבי חיים הכהן רפפורט אב"ד דק"ק לבוב זי"ע נלב"ע כ"ב טבת התשד"מ תנצב"ה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט