משפחת מנדל

מסננים

יעקב קאפל צבי מנדל

By |2018-02-09T08:57:15+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת פ"נ הרה"ח ר' יעקב קאפל צבי זצ"ל בהרה"ח ר' מרדכי זצ"ל מנדל וינה - ירושלים ת"ו נשא ונתן באמונה עם כל הבריות סיביאו ברשוב נלב"ע י' טבת תשמ"א תנצב"ה לזכר בנו אלי' זק"ל נעקד"ש הי"ד

זעלדא מנדל

By |2018-02-09T08:56:47+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אשת חיל עטרת בעלה האשה החשובה, טובת הלב מרת זעלדא ע"ה בת הרה"ח חיים צבי זצ"ל אשת הרה"ח ר' יעקב קאפל צבי זצ"ל מנדל זכר מעשיה הטובים הלא הם חקוקים בלב משפחתה ומכריה עמדה לימין בעלה במסירות ונאמנות נפלאה לא אבדה בטחונה בה' בכל המצבים הקשים שעברו עליה דלתי ביתה בבראשוב ובוינה פתוחים היו לאורחים ועניים אם מסורה בלב ובנפש לילדיה ולנכדיה נלב"ע ביום ט"ו אדר, פורים דמוקפין שנת תשנ"ט תנצב"ה

שרה ביילע מנדל

By |2018-02-09T02:37:58+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה החשובה מרת שרה ביילע ע"ה מנדל ב"ר צבי ז"ל שפכה כמים נוכח מקום המקדש את נפשה רמה קרנה בעסקה בדברים שבקדושה התמסרותה לבעלה כעזר כנגדו כבש את לבו בבטחו בה בסבר פנים יפות כמראה אהרן קבלה את הבריות יראתה זרחה כאריה בגבורות מהליכותיה וצדקותיה הצנועות יוצאי חלציה בתורת משה השתדלה להורות לישיבת ארץ הצבי שאפה לחיות חיי הנשמות עורי ציון לבשי עוז בגדי תפארתך ובמהרה תזכה לראות נפטרה ונקברה עש"ק אחרי חצות א' אלול תש"ס ת'נ'צ'ב'ה'

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט