משפחת מלמד

מסננים

מנחם יהושע מלמד

By |2018-02-09T09:42:02+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ מוה"ר מנחם יהושע במוה"ר מרדכי יהודה ז"ל מלמד נין ונכד לבעל פני יהושע לרעבי תושיה גמל חסדו בגוף בממון ובחום לבבו ביתו בית ועד לפליטי השואה כלו סעד ועזר לשה פזורה באמונה עם הצבור שקד וריב הפך לשבת אחים יחדיו ת"ח יר"ש מוקיר הורים ורבנן מעמודי בתי מדרש ויעידו כתלן הרמנשטאדט - אראד ירושלים - ברוקלין נלב"ע י"ח אייר ל"ג בעומר ה'תשל"א בשנת ס"ה לחייו ת'נ'צ'ב'ה' ושם אמו בלומא פיגא ע"ה

איידל אמה אניו מלמד

By |2018-02-09T09:41:39+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אמנו סבתנו ואחותנו היקרה מרת איידל אמה אניו ע"ה בת ר' שמואל זאב ז"ל קראוס אלמנת ר' מנחם יהושע ז"ל מלמד הצטיינה בכיבוד הורים ביתה פתוח להכנסת אורחים אשת חיל תפארת בעלה עמדה לימינו בכל עת לעזרה ולעת שיבתה וזקנתה ביקור חולים קיימה בשקידה אראד - ירושלים - ניו-יורק נלב"ע ח' כסלו תשנ"ט בשנת ה-פ"ז לחייה תנצב"ה ש"א שרה ע"ה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט